Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  9 April 2021 - Kaatsseizoen 2021

Het winterseizoen ligt inmiddels weer achter ons, wat vanzelfsprekend betekent dat het voorjaar is aangebroken. Normaal gesproken betekent dit ook dat het kaatsseizoen weer in aantocht is. Helaas gooit het welbekende virus hier weer roet in het eten. De KNKB heeft afgelopen week bekend gemaakt dat er tot en met 4 juni niet gekaatst zal worden in wedstrijdverband, als Nut en Nocht kunnen we niet anders dan meegaan in dit besluit. Wat er na deze periode zal gebeuren, is nog onduidelijk. De tijd zal het leren...

Ondanks deze "valse" start zijn we druk bezig geweest met de voorbereidingen op het kaatsseizoen 2021. Zo hebben we in goed overleg met onze buren ( Sla Raek, Lyts Begjin en Dreech Genoch) een wedstrijdlijst samengesteld. Zodra het licht op groen gaat om weer partijen te mogen kaatsen, kunnen we deze lijst op gaan pakken. Mocht het zover zijn, zullen we deze lijst uiteraard met jullie gaan delen. 
 
Gelukkig mag de jeugd binnenkort weer los met de trainingen, hierover zal snel meer bekend gemaakt gaan worden. Aljantine Holtewes en Thirza Hellinga zullen ook dit jaar weer voor de groep gaan staan. Deze toppers zullen met hun enthousiasme en gedrevenheid de jeugd weer van alles gaan leren op het gebied  van kaatsen. 
 
Ook zijn een aantal mensen druk bezig geweest met het achterste gedeelte van het veld "tusken toer en piip". Tijdens het winterseizoen ligt dit gedeelte volledig onder water. Als dit water er vervolgens weer af gaat, is het dit gedeelte dan ook erg drassig. Dit trekt vervolgens weer ganzen aan, die er vervolgens een slagveld van maken. Het gevolg is dat het veld vol zit met gaten die allemaal weer opgevuld moeten worden met zwarte grond. Daarna moet het weer ingezaaid gaan worden, zodat er uiteindelijk weer een mooi veld zal gaan liggen. Een forse klus waar al behoorlijk wat tijd en energie in zit.
 
Voor de start van het kaatsseizoen zijn jullie van ons gewend dat we een ledenvergadering houden in de Snûter om het voorgaande jaar door te nemen en vooruit te kijken naar het komende seizoen. Helaas zijn we ook dit jaar genoodzaakt om deze uit te gaan stellen tot nader bericht. Langs deze weg willen we alvast aangeven dat één van onze bestuursleden in 2022 af zal gaan treden en ook de jaren erna zullen een aantal af gaan treden. Dit betekent dat we voor 2022 op zoek zijn naar minimaal één bestuurslid. Lijkt je dit leuk om toe te treden tot het bestuur? Aarzel dan niet en neem dan contact op met één van de zittende bestuursleden. Naast bestuursleden zijn we ook nog op zoek naar vrijwilligers (schoonmaak, kantinedienst, kransen, perken). Ook hier geldt dat je dit aan kunt geven bij het bestuur.
 
We hopen dat we jullie het komende seizoen weer tegen zullen komen op het het kaatsveld!
 
Zodra we weer nieuws hebben omtrent het kaatsen, houden we jullie uiteraard op de hoogte!
 
Met sportieve groet en blijf gezond,
Het bestuur van kv Nut en Nocht 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma