Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  4 Juni 2021 - We meie wer los!

Zoals jullie ongetwijfeld meegekregen hebben, is er eindelijk goed nieuws voor onze kaatssport! De aangekondigde versoepelingen maken het weer mogelijk om partijen te kunnen organiseren. Kanttekening hierbij is dat de maximale deelname 50 kaatsers en kaatsters is. Daarentegen mogen de kantine, kleedkamers en het terras weer open. De 1,5 meter maatregel is hier vanzelfsprekend nog van toepassing. Eindelijk mogen we het kaatsveld weer op om de strijd om de kransen weer aan te gaan.

Eerder dit jaar hebben we jullie via de mail al geïnformeerd over de slechte staat van met name het achterste veld. Deze zat vol met gaten en zag er niet best uit. Door een aantal vrijwilligers is er hard gewerkt om deze gaten op te vullen met zwarte grond en onlangs zijn deze plekken ingezaaid met graszaad. Graag willen we nog een speciaal woord van dank richten aan de mensen die zich hiervoor hebben ingezet! Daarnaast is er de afgelopen weken hard gewerkt aan het terras achter de Snûter. Er is een terrasscherm geplaatst en kortgeleden zijn ook de glazen in de kozijnen geplaatst, zodat er al een mooi "smûk plakje" is ontstaan. Hier willen we ook de vrijwilligers voor bedanken! 
 
Na de aangekondigde versoepelingen hebben we samen met onze buurverenigingen een mooie wedstrijdlijst samengesteld. Er kan vrijwel wekelijks in onze regio gekaatst worden. Na bijna een jaar geen wedstrijden, is dit natuurlijk fantastisch! De wedstrijdlijst is toegevoegd als bijlage!
De opgave voor de partijen kan net als voorgaande jaren bij Henk Peterson (0511-423044 of 0627837713 (WhatsApp)) of Freerk Peterson (0511423986 of 0627096858 (WhatsApp)) en moet uiterlijk twee dagen voor aanvang van de partij om 20:00 's avonds.
 
Voor we van start kunnen gaan met het seizoen, moet er echter nog wel het één en ander gebeuren. De komende tijd zullen we hier dan ook hard mee aan de slag gaan om alles startklaar te maken. Lijkt het je leuk om hier je steentje aan bij te dragen (denk hierbij aan kantinedienst, perken leggen, schoonmaak, kransen maken etc.)? Geef dit dan aan via de mail, facebook of als je één van ons tegenkomt (Wieke Jansma, Sjouke Hellinga, Henk Peterson, of Wilco de Bruin). 
Daarnaast willen we nog aangeven dat in 2021 en 2022 een aantal bestuursleden aangegeven hebben terug te zullen gaan treden. Nieuwe aanwas in het bestuur is dan ook meer dan welkom. Mocht je dit leuk lijken, neem dan contact op met bestuur!
 
Zoals we al aangeven hebben, zijn we erg blij dat we weer los kunnen. We willen jullie er nog wel op wijzen dat er voorlopig nog wel een aantal maatregelen gelden. Zo is de 1,5 meter nog steeds van kracht en is er helaas geen publiek toegestaan bij de wedstrijden. Graag willen we jullie verzoeken om deze maatregelen te respecteren en hier gehoor aan te geven.
 
We hopen jullie weer te mogen begroeten op het veld "tusken toer en piip"! 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma