Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  23 Juni 2021 - Eerste ledenpartij

Op zondag 20 juni werd de eerste ledenpartij van kaatsvereniging Nut en Nocht gespeeld. Vanaf 13.00 stonden de parturen klaar om te strijden om de mooie prijzen en de prachtige kransen onder een stralend zonnetje.

De winnaars bij de Heren:
1e prijs: Klaas Lijzenga, Sikke Dantuma en Gosse Hellinga.
2e prijs: Tjibbe van der Veer, Henk Peterson en Douwe Kooistra

De winnaars bij de Dames:
1e prijs: Baukje Terpstra en Baukje de Jong
2e prijs: Neeltsje Visser en Jennifer Sikma

Foto's op Facebook (klik hier). 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma