Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  3 September 2021 - Bijzondere ledenvergadering

Beste leden, ouders/verzorgers van jeugdleden en donateurs. Op woensdag 15 september 20.00 uur willen wij jullie uitnodigen voor een buitengewone ledenvergadering in De Snûter. Doel van deze vergadering is met jullie te overleggen hoe we verder moeten gaan met de kaatsvereniging Nut en Nocht.

Een groot probleem is om bestuursleden te krijgen die de vereniging een warm hart toedragen en de vereniging van het nodige elan te voorzien. Aangezien voor het volgende seizoen één van de bestuursleden aftreedt en zich niet meer herkiesbaar stelt, zullen er slechts drie bestuursleden over blijven. Dit aantal is echter niet toereikend om een volwaardig kaatsseizoen te kunnen gaan draaien met zowel ledenwedstrijden als KNKB-wedstrijden. Om deze reden zijn wij dan ook op zoek naar drie bestuursleden, waarvan één ondersteuning gaat bieden aan het jeugdkaatsen en promotie om de jeugdleden weer massaal op het kaatsveld te krijgen. Daarnaast zijn we ook op zoek naar een nieuwe secretaris en een algemeen bestuurslid.
 
Het moge duidelijk wezen dat we met zijn allen moeten inzien wat het belang van deze vergadering is, het gaat om het voortbestaan van de vereniging die bijna honderd jaar bestaat en dit jubileum moeten we zeker in 2027 gaan halen.
 
We rekenen op jullie komst en gaan er dan ook vanuit dat we de bestuurlijke problemen met jullie op kunnen gaan lossen. 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma