Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  17 Maart 2022 - Ledenvergadering

Op donderdag 24 maart is er de jaarlijkse ledenvergadering van Nut en Nocht in de Snûter in Damwâld. Leden, ouders/verzorgers van jeugdleden en donateurs worden van harte uitgenodigd. Aanvang 19.30 uur. De agenda op deze avond is als volgt:

AGENDA

1. Opening
2. Notulen ledenvergadering d.d. 29 maart 2019
3. Mededelingen / ingekomen stukken
4. Presentatie nieuwe wedstrijdkleding (afdeling & d.e.l.)
5. Jaarverslag 2021
6. Verslag Penningmeester
7. Verslag Kascommissie
• Greetje Wiersma en Taede Weidenaar.
Aftredend Sake van der Meulen, te benoemen nieuwe reserve.
8. Benoeming Bestuur
• Algemeen bestuurslid: Jantina Rozema
• Jeugdcommissie: Simone Mossel

PAUZE

9. Jeugdzaken
10.KNKB zaken
• 125 jarig jubileum
• Pilot’s KNKB
11. Wedstrijdagenda
12.Rondvraag
13.Sluiting

Uw aanwezigheid wordt bijzonder op prijs gesteld.

Met sportieve groet,
Bestuur kv Nut en Noch 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma