Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  4 April 2022 - Vergadering 24 maart

Op 24 maart jongstleden hebben we na 3 jaar eindelijk weer een ledenvergadering mogen houden. In een van binnen opgeknapte de Snûter mochten we 12 leden ontvangen. Tijdens de vergadering zijn er diverse onderwerpen besproken, waaronder het jaarverslag, het financiële verslag, jeugdzaken, KNKB-zaken (o.a. 125 jarig jubileum) en de wedstrijdagenda.

Daarnaast zijn we verheugd om mede te delen dat Jantina Rozema als algemeen bestuurslid het bestuur zal komen versterken en dat Simone Mossel op haar beurt de jeugdcommissie komt versterken. Beide benoemingen zijn met een applaus ontvangen door de vergadering!!
Vanzelfsprekend zijn ontzettend blij met deze versterkingen, echter blijft de roep om nieuwe bestuursleden nog steeds aanwezig. Afgelopen maanden heeft een zoektocht naar nieuwe bestuursleden helaas niets opgeleverd. Daar een aantal bestuursleden aangegeven hebben dat het komende seizoen hun laatste zal zijn, is de situatie voor 2023 dus zorgelijk. Lijkt het je wat om toe te treden tot het bestuur? Neem dan contact op met één van de huidige bestuursleden.
Komend seizoen kan er in Damwâld en omgeving in ieder geval weer volop gekaatst gaan worden, laten we hopen dat dit de komende jaren ook zo zal zijn.
 
We hopen jullie allemaal weer te mogen begroeten op het veld "tusken toer en piip"!!
 
Met Sportieve Groet,
Bestuur kv Nut en Nocht 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma