Clublied
 
         
 
   
   
   
   
 
Verslag jeugdkaatswedstrijd 13 mei 2009

Afgelopen woensdag 13 mei vond onder zonnige omstandigheden de eerste kaatspartij voor de jeugd van kaatsvereniging Nut en Nocht plaats. Wegens de aanpassing van het kaatsveld in Ikkerwâld kon hier niet gekaatst worden en werd deze partij ditmaal gehouden op het voetvalbeld van de Wâlden. Omdat de deelname niet zeer groot was,dit vanwege het schoolkorfbaltoernooi, werden de categorieën pupillen en schooljeugd samengevoegd waardoor er gekaatst werd in drie categorieën. 
Bij de welpen werd er gekaatst in een individueel puntenklassement over vier omlopen. Sibco de Jong won met zijn ijzersterke opslag alle vier omlopen en werd met achtentwintig eersten de onbetwiste nummer één. Als nummer twee eindigde Nynke Swart met eenentwintig eersten. Wie de derde en vierde prijs had gewonnen was nog spannend want Baukje Hoekstra en Jelmer van der Ploeg hadden alle twee negentien eersten voor. Maar omdat Jelmer één eerst meer tegen had won hij de vierde prijs en ging Baukje er met de derde prijs vandoor.
Bij de pupillen en schooljeugd tezamen waren vier parturen in totaal en werd er een halve competitie gespeeld. Hier waren twee prijzen te verdelen. De nummer twee, met net één eerst meer dan de nummer drie, waren Franke Zeinstra, Arjen Venema en Tjerk Dijksma. Jontsje Holwerda en Hidde Zeinstra hadden met zijn tweeën alle drie partijen gewonnen en dit resulteerde erin dat zij met de krans naar huis gingen.
Bij de jongens en meisjes waren er ook vier parturen en ook hier werd een halve competitie gespeeld. In de tweede omloop kwam het partuur van Lieuwe en Anna de Jong, broer en zus, op alles aan de hang tegen hun andere zus, Baukje de Jong, en Judith Postma. Dit maakte Lieuwe uit met een vliegende bovenslag waardoor ze na twee omlopen op veertien eersten uitkwamen. In de derde omloop moesten ze het opnemen tegen het partuur Durk Tolsma, Elske Wietske Wiersma en Fenna Douma, die tevens op veertien eersten stonden. Met 5-4 en 6-6 wonnen Lieuwe en Anna de Jong en konden er twee kransen aan de voorgevel worden opgehangen. Durk Tolsma, Elske Wietse Wiersma en Fenna Douma waren de winnaars van de tweede prijs. De prijzen van deze prachtige kaatspartij waren beschikbaar gesteld door bloemen en plantencentrum Hoekstra te Damwald.
 
 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma