Clublied
 
         
 
   
   
   
   
 
Volop spanning op de Hemelvaartspartij in Damwoude
 
Het kaatsveld van Nut en Nocht uit Damwoude wordt momenteel gerenoveerd. Hoewel de eerste aanblik, vanuit de decors van de toneelvereniging, groen oogt, zal het zeker nog vijf weken duren voordat er weer gekaatst kan worden. Voorlopig worden we geadopteerd door voetbalvereniging “de Wâlden” en de jubilerende korfbalvereniging WIK ‘34.
Zo werd de eerste seniorenwedstrijd van het jaar op het “smûke fjildsje” van de korfbalvereniging gespeeld. Voor deze partij hadden zich 16 parturen aangemeld.
 
Bij de heren stonden 10 parturen op de lijst. In een spannende wedstrijd streken Steven Zwart, Pieter Sjoerdstra en Dick Zeinstra met de hoogste eer. Ze kregen het niet cadeau. In de eerste partij moesten ze alles uit de kast halen om zich het partuur Arjen Soepboer c.s van het lijf te houden. Het spel ging op en neer en tenslotte viel op 5-5 6-4 de beslissing. Ook Tsjibbe van der Veer en Klaas Lijzenga gaven zich in de tweede partij niet zondermeer gewonnen.
In een bloedstollende partij ging het tot het tot vijf eersten mooi gelijk op. In het laatste eerst had. Tsjibbe van der Veer de partij kunnen beslissen door een uitgeslagen bal te retourneren. Maar helaas. Nadat alle hout aan de telegraaf hing maakte Steven Zwart met een uitstekende zitbal een eind aan deze partij. Na een staand nummer, waarin ze even op adem konden komen,  troffen ze het partuur Hendrik Leegstra en Henk Peterson. Ook dit partuur was niet zonder slag of stoot in de finale gekomen. Ook hier kwam  in de eerste partij “alles aan de hang’ en moest dit partuur, na een staand nummer, in de halve finale vijf  tegen eersten incasseren.
Omdat de beide finalisten ongeveer op dezelfde wijze in de finale waren gekomen werd er van deze finale veel verwacht. In het begin was het ook nog een gelijkopgaande wedstrijd, maar toch moesten Hendrik Leegstra en Henk Peterson de tol betalen voor het ontbreken van een derde man. Op 5-3 6-4 kwam er een einde aan deze partij en werden Steven Zwart, Pieter Sjoerdstra en Dick Zeinstra de terechte winnaars van de hemelvaartspartij. De derde prijs ging naar André Folmer en Bouwe Sake Swart. In de verliezersronde wisten Freerk Peterson, Barry Sjoerdstra en Jan Postma  zich goed te revancheren en legden beslag op de eerste prijs.
 
Bij de dames was een goed deelnemersveld. Zes parturen hadden zich aangemeld en er werd in twee poules gekaatst. Pietsje Torensma en Sjoukje Kooistra  werden, met slechts drie tegen eersten vrij eenvoudig winnaressen van de A-poule.
In poule B werd er spannender gekaatst . Baukje Hellinga, Akkie van der Bos en Ina van der Lei  wisten de eerste partij makkelijk te winnen. In de tweede partij kwam het partuur Baukje Hellinga c.s met 4-1 voor. Toch kwamen Christa Smeding, Thea van der Lei en Fetsje van der Veen  sterk terug tot  5-5 6-4. Op deze stand maakte Baukje de partij uit met een zitbal en plaatste het partuur zich voor de finale. In de finale zetten Pietsje Torensma en Sjoukje Kooistra de ingezette lijn goed voort. Ze bouwden de voorsprong heel regelmatig op en op
5-2 6-6 mochten zij zich dan ook winnaars noemen van de hemelvaartspartij. De derde prijs ging naar Tsjikke Bijlsma, Judith Postma en Annet Zijlstra.
 
De prijzen werden uitgereikt in de kantine van de Wâlden. Wedstrijdleider Wally Brouwer bedankte de korf- en voetbalclub voor hun gastvrijheid. Noorder Staete Assurantiën, die al jaren verbonden is aan deze partij, werd bedankt voor de prachtige prijzen. Vervolgens werden winnaars in de kransen gezet en kwam er een eind aan deze prachtige kaatsdag.
 
Heren
Winnaarsronde
1e prijs Steven Zwart, Pieter Sjoerdstra, Dick Zeinstra
2e prijs Hendrik Leegstra, Henk Peterson
3e prijs André Folmer, Bouwe Sake Swart
 
Verliezersronde
1e prijs Freerk Peterson, Barry Sjoerdstra, Jan Postma
2e prijs Arjen Soepboer, Lieuwe de Jong, Jeroen Haanstra
 
Dames
1e prijs Pietsje Torensma, Sjoukje Kooistra
2e prijs Baukje Hellinga, Akkie van der Bos, Ina van der Lei
3e prijs Tsjikke Bijlsma, Judith Postma, Annet Zijlstra
 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma