Clublied
 
         
 
   
   
   
   
 
Tweede jeugdledenpartij kaatsvereniging Nut en NochtAfgelopen woensdag 27 mei werd de tweede jeugdledenpartij van Kaatsvereniging Nut en Nocht gehouden. Met zo af en toe een bui en een stevige wind was het kaatsweer totaal anders dan twee weken geleden. Dit weerhield de jeugd echter niet en ook deze jeugdledenpartij was weer zeer geslaagd. Sponsor van deze partij was Frisia Bergum Terreininrichters en Hoveniers.
Bij de welpen werden er vijf omlopen gekaatst in de vorm van een individueel puntenklassement. De vierde prijs ging naar Jelmer van de Ploeg en de derde prijs naar Fardau Dijksma. De winnaar van de eerste prijs was nog spannend, want zowel Lubbert Schregardus als Douwe Kooistra hadden alle partijen gewonnen. Lubbert had echter twee eersten meer tegen waardoor hij de tweede prijs kreeg en Douwe er met de krans vandoor ging.
Bij de pupillen waren er vier parturen van elk twee kaats(t)ers waaronder twee prijzen waren te verdelen. Na twee omlopen stonden er twee parturen op veertien eersten, namelijk Niels Douma met Anneke van der Meulen en Sibco de Jong met Wytske van der Veen. In de finale waren Niels en Anneke net iets te sterk voor Sibco en Wytske waardoor dezen de eerste prijs wonnen en Sibco en Wytske de tweede prijs.
Ook bij de schooljeugd waren er vier parturen en twee prijzen te verdelen. De finale ging hier tussen het partuur van Jontsje Holwerda en Maaike Hoekstra tegen Niek Boelens, Hidde Zeinstra en Froukje van der Veen. Dit werd een spannende finale die eindigde in vijf tegen vier en zes gelijk in het voordeel van Niek, Hidde en Froukje. Zij wonnen de krans en Jontsje en Maaike kregen de tweede prijs.
Bij de oudste categorie, de jongens en meisjes, waren tevens vier parturen van elk twee spelers. Ook hier was een eerste en tweede prijs te winnen. Omdat partuur vier, Age Vanger en Elske Wietske Wiersma, net iets minder eersten tegen had dan partuur twee, Judith Postma en Henny Hoekstra, gingen zij er met de tweede prijs vandoor. Lieuwe de Jong en Fenna Douma wonnen alle drie partijen en zij gingen uiteindelijk met de krans naar huis.
 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma