Clublied
 
         
 
   
   
   
   
 
Prachtige federatiepartij voor de jeugd in Damwoude

 
Vrijdagavond organiseerde de kaatsvereniging “Nut en Nocht”uit Damwoude een federatiepartij voor de jeugd. Het korfbalveld lag er weer “smûk” bij en onder ideale weersomstandigheden stonden er 16 parturen binnen de lijnen.
Bij de pupillen werd er in twee poules gekaatst. In poule één deden Niek Boelens, Anne Lolkje Tjepkema en Sabine Dijkstra goede zaken. Twee keer werd met 5-3 gewonnen en daarmee werden zij terecht poulewinnaar. Jesse Tjoelker, René Dijkstra en Siebrina Postma deden in poule twee precies hetzelfde, zodat deze twee parturen in de finale uit moesten vechten wie met de kransen om de nek naar huis zouden gaan. Het partuur Jesse Tjoelker c.s, die een prima opslag afwisselde met uitstekend uitslagwerk, nam de leiding en stond die ook niet meer af. Op 5-4 6-2 viel hier de beslissing. Gerard van der Beek en Corjan Talsma wisten in een spannende strijd op 5-5 6-6 beslag te leggen op de derde prijs.
Bij de schooljongens/meisjes werd – eveneens in twee poules - heel spannend gekaatst. Hessel Miedema en Willem Elzinga kwamen hier als overwinnaar uit de strijd. Na twee overwinningen in de poule moesten zij het in de finale opnemen tegen Ilse Westra en Berry Sjoerdstra . In de beginfase wisten Ilse en Berry nog redelijk stand te houden maar na twee eersten gelijk gaf de opslag van Hessel en Willem de doorslag. Op regelmatige wijze wisten ze het karwei af te maken en op 5-4 6-2 viel hier de beslissing. De derde prijs ging naar Marvin Dijkstra en Franke Zeinstra.
De jongens en meisjes kaatsten in competitieverband met vier parturen om twee prijzen. Durk Tolsma en Riemer de Groot gingen aan het eind van de partij met de eerste prijs naar huis. Ze kregen de eerste prijs niet cadeau. In de eerste omloop moesten ze tegen het partuur Richard Tamminga c.s. vier tegen eersten toestaan. In de tweede omloop liepen ze tegen Dennis Dijkstra, Judith Postma en Anna de Jong een grote achterstand op en moesten ze alle zeilen bijzetten om de partij in winst om te zetten. Na een overwinning van 5-3 6-6 tegen het partuur  Tjerk Hidde Hylkema c.s.mochten zij zich de terechte winnaars noemen. De tweede prijs ging naar het partuur Richard Tamminga, Age Vanger en Aaltje Kinderman.
Na afloop werden de prijzen aangeboden door Rabobank Noord-Oost Friesland te Damwoude uitgereikt en kwam er een eind aan deze prachtige kaatsavond.
 
  
Pupillen
1e prijs Jesse Tjoelker, René Dijkstra, Siebrina Postma
2e prijs Niek Boelens, Anne Lolkje Tjepkema, Sabine Dijkstra
3e prijs Gerard van der Beek en Corjan Talsma
 
Schooljongens/meisjes
1e prijs Hessel Miedema, Willem Elzinga
2e prijs Ilse Westra, Berry Sjoerdstra
3e  prijs Marvin Dijkstra, Franke Zeinstra
 
Jongens-meisjes
1e prijs Durk Tolsma, Riemer de Groot
2e prijs Richard Tamminga, Age Vanger, Aaltje Kinderman

 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma