Clublied
 
         
 
   
   
   
   
 

Tweede senioren-ledenwedstrijd  Nut & Nocht út Damwâld

Afgelopen zondagmiddag 7 juni 2009 heeft kaatsvereniging Nut & Nocht onder ideale kaatsomstandigheden haar tweede ledenpartij van dit nog prille seizoen kunnen organiseren.
Door de grote renovatie van het kaatsveld mochten wij ook deze keer weer kaatsen op het hele 'smûke' sportveld  van de jubilerende korfbalvereniging W.I.K. 34 uit Damwoude.
Ondanks de concurrentie van de Marathon van Leeuwarden waren wij uiteindelijk toch nog heel tevreden met het aantal deelnemers aan deze traditionele “Slagerij Bauke Talsma” kaatswedstrijd voor de categorie heren- en dames senioren.

Op de wedstrijdlijst bij de heren stonden 8 parturen en het sterke tweetal Sake Swart en Dicky Kooistra gingen aan het eind van de middag als de zeer terechte winnaars met de erekransen naar huis.  Dit tweetal wist al haar partijen op een overtuigende wijze (slechts 5 eersten tegen) te winnen. Door hun strijdlust werd deze middag de 'derde maat' helemaal niet gemist.
In de eerste omloop werd het partuur Gerrit Wiersma, Klaas Lijzenga en Berry Sjoerdstra slechts één bordje gegund.
In de tweede partij moesten zij het opnemen tegen het partuur met de gerenommeerde kaatsers Freerk Peterson en Henk Jansma.  Deze ervaren (tûke) kaatsers werden voortreffelijk gesteund door de verrassend goed opslaande Durk Pieter Boersma, die vooral in de eerste omloop een hele puike wedstrijd speelde. Maar dit partuur was uiteindelijk ook niet opgewassen tegen het goed draaiende tweetal, temeer doordat  Dicky Kooistra met zijn gedegen 1e opslag en Sake Swart als achterinse met zijn atletisch vermogen hierdoor de basis voor hun overwinning wisten te  leggen.
In de finale moesten zij het opnemen tegen het partuur Teade Weidenaar, Peter de Jong en Jan Postma, die hun eerste partij zelfs met 5-1 en 6-4 hadden gewonnen en in de halve finale nog het eveneens sterke tweetal Jan Jelle Jongsma en Henk Peterson op de stand 5-5 en 6-4 verrassend hadden weten te verslaan. Door hun tactisch inzicht werd in deze finalepartij de motor van de verliezend finalist Teade Weidenaar helemaal buiten spel gezet.
Uiteindelijk werd het Sake Swart en Dicky Kooistra in de finale nog heel gemakkelijk gemaakt. Het partuur Teade Weidenaar c.s. liet zich met de uitslag 5-1 en 6-2 gewillig naar de slachtbank leiden.

De verliezersronde werd toevallig ook door een tweetal,  te weten Oane Westra en Steven Zwart, gewonnen. Zij verloren in de eerste omloop met 5-3 en 6-2 van Freek Peterson c.s. In de halve finale op de stand 5-5 en 6-6 (alles aan de hang) waren ze de gelukkige winnaars, want op deze stand belandde de goed opgeslagen bal van Gerrit Wiersma 'boven' op de zijlijn.
In de finale had het partuur Pieter Meindertsma, Sjoerd Pietersma en Wieger van der Bij in het begin de grootste kansen om de troostfinale te winnen. Maar na een voorsprong van drie eersten begon de brandstof van het partuur op te raken en kwam het partuur Oane Westra en Steven Zwart op slag. In het laatste eerst sloeg Oane Westra zelfs de door Jan Postma opgeslagen ballen nog twee keer boven en maakte Pieter Meindertsma de partij in stijl uit om de laatste opgeslagen bal (hij had de opslag van Jan Postma overgenomen)  'meters ver'  buiten het perk te deponeren.

Uitslag Heren:

Winnaarsronde: 
1e prijs:   Sake Swart   en  Dicky Kooistra
2e prijs:   Teade Weidenaar,  Peter de Jong  en  Jan Postma

Verliezersronde: 1e prijs:    Steven Zwart  en  Oane Westra


Aan de dames-wedstijd met als prijzen de traditionele vleespakketten hebben twaalf kaatsters deelgenomen, waaronder ook vier van onze buitenleden uit Wierum.
Het bestuur had de dames in een poule van 4 parturen ingedeeld, zodat elk partuur deze zondagmiddag drie keer een wedstrijd kon spelen. De technische commissie van Nut & Nocht had de onderlinge krachtsverhoudingen van de dames goed ingeschat en met behulp van een dobbelsteen werden er evenwichtige parturen samengesteld.

Uiteraard levert de eerste ronde bij het poulekaatsen in 4 parturen automatisch twee winnaars en twee verliezers op, maar na de tweede omloop waren de rollen omgedraaid en de kansen van de eerdere winnaars als sneeuw voor de zon verdwenen. Na twee omlopen kaatsen had elk team inmiddels één keer gewonnen en gaf het tussentijdse klassement slechts minimale verschillen aan.

Uiteindelijk bleek het partuur Froukje Uildersma, Thea van der Lei en Bertina Smeding toch nog over de sterkste troeven te beschikken. In een hectische beslissende derde omloop tegen het partuur van Ingrid Zittema, Sjoukje Kooistra en Ina van der Lei werd op de stand 5-5 en 6-2 toch nog de eerste prijs en de felbegeerde kransen binnengehaald. Er moest nog wel een tactische opslagwissel aan te pas komen, want de gehele dag  sterk opslaande Thea van der Lei had in deze slotpartij tweemaal achter elkaar op de stand van 6-6 een beetje pech om het voorperk te missen.
De winnaars wisten van hun wedstrijden er twee te winnen, maar één partij werd nipt op de stand 5-5 en 4-6 verloren. Het goed spelende partuur Jantsje Jansma (achterin/tweede opslag), Marieke Elzinga (voorin) en Nathalie Eisma (1e opslag) slaagde erin om de eersteprijs-winnaars in de tweede omloop te verslaan, maar dat was ook gelijk hun beste wapenfeit van deze middag want bij de andere twee omlopen gingen zij roemloos ten onder.   

De tweede prijs werd behaald door het goed sluitende partuur van Baukje Hellinga, Astrid Meinema en Christa Smeding, die na het verlies in de eerste omloop tegen de latere winnaars sterk terugkwamen. De tweede omloop tegen het partuur van Ingrid Zittema c.s. werd op de stand 5-4 en 6-6 gewonnen en de derde omloop tegen het team van Jantsje Jansma c.s werd zelfs overtuigend met slechts één tegeneerst gewonnen. Door deze overwinning waren zij op dat moment op basis van de  tegeneersten (slechts 11 tegeneersten) bijna de virtuele winnaars.
Maar het feestje voor partuur Hellinga c.s. ging niet door omdat tenslotte het partuur Uildersma c.s. met slechts één punt (eerst)verschil deze prachtige/spannende kaatsmiddag bij de dames wist te winnen. 

Uitslag Dames:

1e prijs:  Froukje Uildersma,  Thea van der Lei  en  Bertina Smeding
2e prijs:  Baukje Hellinga,  Astrid Meinema  en  Christa Smeding
 

 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma