Clublied
 
         
 
   
   
   
   
 
Koningstitels voor Froukje Uildersma, Sietze Wiersma en Bouwe Sake Swart
Afgelopen woensdagavond organiseerde KV Nut en Nocht de koningspartij. Deze partij zou in eerste instantie op 30 mei worden gehouden, maar moest worden verschoven omdat er geen speelvelden beschikbaar waren.
Voorafgaande aan de partij werd op gepaste wijze stilgestaan bij het overlijden van ons aller kaatsmaat en kaatsvriendin Renny van der Zwaag.  Bijna altijd present, niet alleen als sporter maar ook als vrijwilliger, en met haar “linker handje” altijd een geduchte tegenstander.  
Bij de dames streden maar liefst 10 parturen om de kransen en de eer. De eerste prijs ging naar het tweetal Froukje Uildersma en Judith Postma. In de finale moesten ze het opnemen tegen Diny Bouius, Anna de Jong en Fetsje van der Veen. Froukje en Judith kaatsten op en uit goed en namen meteen een flinke voorsprong, maar op 4-1 begon het fundament wat op z’n grondvesten te schudden en dat gaf Diny c.s. de mogelijkheid terug te komen. Froukje en Judith hervonden zich op tijd en op  5-4 6-2 werd de partij beslist. Voor Judith was het de eerste krans dit jaar en ze was er super blij mee. De koningsbeker ging naar Froukje.
De derde prijs ging naar Pietsje Torensma, Roelie Dijkstra en Marleen Koster. Deze dames verloren in de halve finale maar net van Diny c.s.  
De finale in de verliezersronde ging tussen Amarins Hilverda, Astrid Meinema en Ina van der Lei en Jannie Bouius, Baafke Weidenaar en Wieke Jansma. De eerste prijs ging hier naar het partuur van Amarins.
In de A-klasse bij de heren stonden 4 parturen op de lijst. Ze speelden in competieverband. Oppermachitg met 19 eersten waren Sietze Wiersma, Dicky Kooistra en Sjoerd van der Ploeg. De eerste partij tegen de latere premiewinnaars Gosse Hellinga, Femme Haakma en Jouke Sjoerdstra was een gelijk opgaande partij en werd met alles aan de hang verloren, doordat Gosse een – overigens prima door Dicky opgeslagen bal – net voorbij de kaats kon slaan. De partij tegen André Folmer, Sake Swart en Pieter Meidertsma was iets minder intensief. Op 5-3 6-2 was de winst een feit. In de laatste partij tegen Freerk Haisma, Tjalling Kooistra en Wijbe Wiersma moest nog even alles uit de kast gehaald worden. Deze partij werd pas beslist op een stand van 5-5 6-0.
Het partuur van Gosse Hellinga won ook twee partijen, maar in de partij tegen Freerk Haisma c.s. kwamen ze niet echt in hun slag en ze kwamen dan ook niet verder dan twee bordjes.
De keuze voor het koningschap werd bepaald door de dubbelfunctie (achterin en tweede opslag) van Sietze Wiersma.  
Ook bij de B’s waren 4 parturen. Het partuur van Lieuwe de Jong, Bouwe Sake Swart en Jan Postma stak er hier met kop en schouders bovenuit. Ze wonnen alle drie partijen en met een maximaal aantal eersten dus ook de eerste prijs. De tweede prijs ging naar Gosse Veenstra, Pieter Sjoerdstra en Pieter Bergsma. Deze heren scoorden in de eerste partijen optimaal, maar in de finalepartij tegen Lieuwe c.s. waren ze een maatje te klein. Ze konden net niet op tegen de zekere eerste opslag van Jan Postma, een prima tweede opslag van Bouwe Sake en het goede perkwerk van Lieuwe en Bouwe Sake. Op 5-4 6-4 werd deze strijd beklonken.
Bouwe Sake werd tot koning gekroond.
Na afloop werden de kransen en de prijzen (levensmiddelenpakketten) door Wally Brouwer uitgereikt. Deze partij werd mede mogelijk gemaakt door sponsoring van Schoonheids- en Pedicuresalon “Momenti” te Damwoude.
 
Uitslagen:
Dames:
Winnaarsronde:
1.   Froukje Uildersma (koningin)
Judith Postma
2.   Diny Bouius
Anna de Jong
Fetsje van der Veen
3.   Pietsje Torensma
Roelie Dijkstra
Marleen Koster
 
Verliezersronde:
1.   Amarins Hilverda
Astrid Meinema
Ina van der Lei
2.   Janny Bouius
Baafke Weidenaar
Wieke Jansma
Heren A-klasse:
1.   Sietze Wiersma (koning)
Dicky Kooistra
Sjoerd van der Ploeg
2.   Gosse Hellinga
Femme Haakma
Jouke Sjoerdstra
Heren B-klasse:
1.   Lieuwe de Jong
Bouwe Sake Swart (koning)
Jan Postma
2.   Gosse Veenstra
Pieter Sjoerdstra
Pieter Bergsma


 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma