Clublied
 
         
 
   
   
   
   
 
KNKB Pupillen Afdelingen + d.e.l. met verliezers afd.
De pupillen waren zondag 12 juli te gast bij KV Nut en Nocht in Damwoude. Bij de afdelingswedstrijd stonden 12 parturen op de lijst. De eerste prijs werd gewonnen door Stiens. Laas Pieter van Straten, Gerrit Winkel en Kevin Jordi Hiemstra versloegen in de finale het partuur van Berlikum (Wessel Miedema, Ruben Eijzinga en Jisse Kemper). De derde prijs werd gewonnen door Pieter van der Ploeg, Hidde Smidt en Sjoerd Visser van Holwerd.

Met de verliezers van de afdelingswedstrijd er bij waren er 13 d.e.l. parturen in de strijd. Er waren twee derde prijzen te verdelen. Ewald Seepma uit Oosternijkerk en Jort van Gils wonnen een derde prijs en  voor Willem Ruisch uit Stiens en Pieter Sijtsma uit Wommels was er eveneens een derde prijs. De tweede prijs ging naar Willem van de Beek, Engelum en Maurice Paassen, Grou. Overtuigende winnaars waren Johannes Gietema uit Exmorra en Bonne Hijlkema uit Jorwert.


En het was weer gezellig, want ......................... zij waren er ook!


 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma