Clublied
 
         
 
   
   
   
   
 
Terwijl veel leden van de Kaatsvereniging Nut en Nocht onderweg waren naar hun vakantiebestemming werd er voor de “diehards” een vakantiepartij georganiseerd. Het was de eerste keer dit jaar dat op het pas gerenoveerde veld aan de Achterweg in Damwoude kon worden gespeeld.

Bij de heren stonden acht parturen binnen de lijnen. Tussen en onder de buien door wisten André Folmer, Edwin Elzer en Dick Zeinstra zich op voortreffelijke wijze in de kransen te kaatsen.  De eerste partij tegen het partuur Dicky Kooistra c.s. werd als warming up gebruikt en na  5-2  6-2 viel hier de beslissing. Freek Haisma, Harold Postma en Klaas van der Meulen gaven in de tweede omloop aanzienlijk meer partij en kwamen zelfs op een 4-0 voorsprong.  Na deze stand kreeg dit partuur een volledige black out en wist geen enkel bordje meer te bemachtigen, zodat het partuur van André Folmer deze partij toch nog in winst wist om te zetten (5-4 6-0).   
Van de finale werd veel verwacht. Het partuur  Johannes van der Zwaag, Freek Peterson en Jan Postma had zich met twee overwinningen vrij eenvoudig in de finale gekaatst. Deze verwachting werd volledig waar gemaakt, er werd geknokt voor elk eerst.. Helaas maakte het partuur Johannes van der Zwaag c.s te veel fouten op zes gelijk en ging het bordje steeds naar André Folmer en zijn maten. Op 5-2 6-6 wist Freek Peterson nog wel een zitbal te plaatsen maar op 5-3 6-0 maakte André Folmer de partij uit met een prachtige bovenslag.
In de verliezersronde werd er ook nog spannend gekaatst. Erwin de Boer, Oane Westra en Johannes Koster wisten na twee zwaar bevochten overwinningen beslag te leggen op de eerste prijs.
 
Bij het dameskaatsen hadden zich vier parturen gemeld. Froukje Uildersma en Roelie Dijkstra deelden hier de lakens uit en na drie overwinningen gingen zij met de eerste prijs naar huis. De strijd om de tweede plaats was spannender en moest in de laatste omloop nog worden beslist. Ieteke Posthumus en Thea van der Lei wisten hun laatste partij tegen Judith Postma en Jantsje Jansma ruimschoots te winnen, wat goed was voor 17 eersten en een tweede prijs.
Na de wedstrijd werden de prijzen, aangeboden door Super de Boer, uitgereikt en werden de winnaars in de kransen gezet. Ook werden de voetbalvereniging de Wâlden en de korfbalvereniging WIK ’34 bedankt voor hun gastvrijheid tijdens de renovatie van het veld.
Al met al kan de kaatsvereniging “ Nut en Nocht” weer terugzien op een geslaagde kaatsdag.
 
 
Uitslag
Heren:
Winnaarsronde
  1. André Folmer, Edwin Elzer, Dick Zeinstra
  2. Johannes van der Zwaag, Freerk Peterson, Jan Postma
 
Verliezersronde
  1. Erwin de Boer, Oane Westra, Johannes Koster
  2. Dicky Kooistra, Pieter Bergsma en Piet Swart
 
Dames
  1. Froukje Uildersma en Roelie Dijkstra
  2. Ieteke Posthumus en Thea van der Lei 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma