Clublied
 
         
 
   
   
   
   
 
KNKB Meisjes in Damwoude
Zondag 9 augustus waren de KNKB Meisjes te gast in Damwoude. Er werd gekaatst in een A- en een B-klasse.
In de A-klasse kaatsten 4 parturen in competitieverband. Tot de laatste omloop bleef het spannend, want zowel Janneke Terpstra , Lyanne van Rijn en Rianne Vellinga als Iris van der Veen, Marit Kuperus en Marije van der Meer hadden in twee omlopen 14 eersten bij elkaar gekaatst. In de derde partij bleek het partuur van Janneke Terpstra deze dag over de langste adem te beschikken. Met een maximale score van 21 eersten kaatsten zij zich overtuigend in de kransen. De drie eersten die Iris van der Veen c.s. in de laatste partij nog behaalde, was net voldoende voor de tweede prijs.  In de B-klasse stonden 9 parturen op de lijst. In de winnaarsronde waren drie prijzen te vergeven. De eerste prijs was voor Nynke Sijbrandij, Nynke Dijkstra en Tessa Booms. Na een staand nummer in de halve finale moesten ze het in de finale opnemen tegen Geke de Boer, Gabriëla Bouma en Siebine Burggraaff. De partij werd op 5-2 6-4 in het voordeel van de beide Nynke’s en Tessa beslist. De derde prijs ging naar Martine Tiemersma, plaatselijk favoriet Amarins Hilverda  en Tineke Dijkstra.
De finale in de verliezersronde ging tussen het partuur van Sybrich Wiersma, Thomaske Reitsma en Erna de Vries en Jelien Pompstra, Joukje Salverda en Doutzen van der Burg. Deze laatsten hadden in de tweede omloop een harde dobber aan Janneke Koelmans, Marijke de Boer en Frouke Formsma. Deze partij werd pas op 5-5 6-6 beslist. In de finale timmerden de dames ook nog aardig aan de weg, maar uiteindelijk ging de winst met 5-4 6-4 naar Sybrich Wiersma c.s.En nog een paar sfeerfoto's van de prijsuitreiking:

Wally bedankt KNKB scheidsrechter Folkert Baarsma en clubscheidsrechter Henk Peterson voor hun voortreffelijke leiding.


 
 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma