Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  Zaterdag 5 september werd de op één na laatste partij van dit seizoen gehouden. 's Ochtends stonden er diepe plassen op het veld, maar nadat de fikse regenbuien aan het eind van de ochtend koers naar andere oorden zetten, was door de prima drainage het veld om één uur goed bespeelbaar.
Bij de dames stonden 4 parturen op de lijst. De partij in de eerste omloop tussen Sjoukje Kooistra en Roelie Dijkstra en Tsjikke Bijlsma, Fetsje van der Veen en Marleen Koster bleek na afloop de beslissende partij voor de prijzen te zijn geweest. Deze partij, waarbij alles aan de hang kwam, werd in het voordeel van Tsjikke c.s. beslist, doordat Marleen Koster op de juiste plaats in het veld stond en de kaats kon keren.
Het partuur van Tsjikke won ook de beide andere partijen, al kregen ze de winst niet in de schoot geworpen. Met driemaal winst behaalden ze het maximaal aantal eersten en de eerste prijs
Tweede prijs winnaars Sjoukje en Roelie hadden in de tweede omloop een makkie, maar in de derde omloop moesten ze tegen Marja Westra en Thea van der Lei vol aan de bak.  Het werd opnieuw 5-5 6-6 en nu was het Sjoukje die de kaats net voor de kaats kon keren en zo de winst pakte. Met 19 eersten werden ze de terechte premiewinnaars.Bij de heren kaatsten 8 parturen in een winnaars- en verliezersronde. De eerste prijs in de winnaarsronde werd gewonnen door Arjen Soepboer, Johannes Bloem en Jan Postma. De eerste omloop tegen Freerk Peterson, Peter de Jong en Dick Zeinstra had een merkwaardig verloop. Menig eerst werd pas op 6-6 beslist en Freerk c.s. kwamen zelfs met 4-1 voor. Op dat moment nam de partij een wending. Een inhaalrace werd gestart en Freerk c.s. kregen niet een eerst meer. De partij eindigde uiteindelijk in 5-4 6-0.
In de tweede omloop troffen de mannen het tweetal Tjalling Kooistra en Hendrik Jansma. Deze partij werd gewonnen met 5-3 6-4. In de finale tegen Dicky Kooistra en Sake Swart keken Arjen c.s. steeds tegen een achterstand aan. Maar met prima retourneerwerk van Arjen op 5-4 6-6 werd het 5 eersten gelijk. Dit was ook het breakpunt in de partij. Dicky en Sake hadden een paar opslagmissers en verspeelden zo een paar dure punten. Met 5-5 6-2 ging de winst naar Arjen c.s.

De eerste prijs in de verliezersronde ging naar Renze Bloem, Johannes Koster en Sikke Dantuma. De finale tegen Freerk Peterson, Peter de Jong en Dick Zeinstra was een walkover: 5-1 6-4.

Na afloop werden de kransen en prijzen, aangeboden door camping De Frijheid/Durk en Ymie Wesselius, uitgereikt.Uitslagen:
Dames:
 1. Tsjikke Bijlsma
  Fetsje van der Veen
  Marleen Koster
 2. Sjoukje Kooistra
  Roelie Dijkstra
Heren:
Winnaarsronde:
 1. Arjen Soepboer
  Johannes Bloem
  Jan Postma
 2. Dicky Kooistra
  Sake Swart
Verliezersronde:
 1. Renze Bloem
  Johannes Koster
  Sikke Dantuma
 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma