Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  Op 20 september organiseerden we de "útsetter" van het kaatsseizoen 2009: De Zilveren Sieraden Partij. Ondanks het feit dat in Holwerd een horecapartij werd gehouden was de opkomst met 8 parturen bij de dames en 10 parturen bij de heren boven verwachting.

De dames speelden in een winnaars- en een verliezersronde.De eerste omloop liet al meteen een paar spannende partijen zien. De latere winnaars, Tsjikke Bijlsma en Christa Smeding, hadden "klauwen by de kant" tegen Ieteke Posthumus en Fetsje van der Veen. Deze partij vond pas op 5-5 6-2 haar einde. De tweede omloop ging - tegen de verwachtingen in - van een leien dakje. Froukje Uildersma, Ina van der Lei en Marleen Koster kwamen absoluut niet op slag en kregen slechts een eerst. De finale tegen Akkie van der Bos en Astrid Meinema eindigde in 5-3 6-6. Op deze belangrijke stand sloeg Astrid een prima opslagbal van Tsjikke, die overigens de gehele dag geweldig opslagwerk liet zien, kwaad.
De eerste prijs in de verliezersronde ging naar Femke Jongsma en Annet Zijlstra. Zij wonnen, werderom in een spannende partij, met 5-5 6-4 van Jantsje Jansma en Marja Westra.Bij de heren waren vijf prijzen te verdelen. Drie in de winnaarsronde en twee in de verliezersrond.
De eerste prijs in de winnaarsronde ging naar Jan Jelle Jongsma, Bas Zeinstra en Sikke Dantuma. Deze drie mannen waren met een prima eerste opslag van Sikke en goed perkwerk van Bas en Jan Jelle oppermachtig. Zij kregen in drie partijen slechts 5 tegeneersten voor de kiezen. De tweede prijs was voor Tjalling Koostra, Anne Hoekstra en Johannes Koster. Ook zij hadden het in de eerste beide omlopen niet al te zwaar gehad, maar in de finale kwamen ze niet meer echt aan de bak. De derde prijs werd gewonnen door Pieter Meindertsma, Berend Visser en Dick Zeinstra. Dit partuur was een beetje onthand- of liever gezegd ontvoet - want Dick was net tevoren door een stier aangevallen en was aan zijn scheenbeen geblesseerd. 
De finale in de verliezersronde was kat in het bakkie voor Sjouke Hijlkema, Herman Pilat en Jan Wijnsma. Met een bijna schone telegraaf wonnen zij van Freerk Haisma, Wybe Wiersma en Peter de Jong.  

Na afloop was het woord aan Henk Kemper. In zijn laatste speech van dit seizoen stond Henk stil bij degenen, die ons dit jaar zijn ontvallen. Zeer recent nog Sjirk Fokkens. Een sportman in hart en nieren, die de laatste jaren door de ziekte van Parkinson "opgesloten" zat in zijn eigen lichaam. Maar die ondanks zijn beperkingen de moed niet liet zakken en met hulpmiddelen als fietsbanden en elastiekjes steeds weer zijn onwillige spieren bleef prikkelen om zolang mogelijk te kunnen blijven kaatsen en tipelen. We zullen deze bijzondere, humoristische man, die eens zei "wat moat ik mei in kream fol oaljebollen as ik der mar twa op kin" missen.
Ook bedankte Henk alle vrijwilligers, die ons het afgelopen jaar hebben geassisteerd.
Daarna werden de kransen en de prachtige zilveren sieraden, aangeboden door Juwelier Kramer uit Franeker, uitgereikt.  
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma