Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  Agenda 2009

Van Beek heeft de werkzaamheden aan de ijsbaan/kaatsveld afgerond en nu is het een kwestie van tijd. We verwachten dat de Pearkekeatspartij op 1 juli weer op ons eigen veld gespeeld kan worden.
Tot die tijd zijn korfbalvereniging WIK '34 en v.v. De Wâlden zo vriendelijk om ons onderdak te verlenen. Wij zijn hun zeer erkentelijk voor hun hulp en gastvrijheid.


Voor de duidelijkheid onderstaand een overzicht van de wedstrijden en de locaties waar ze gespeeld worden. Aanpassingen in oranje.


Mei


Woensdag 13 mei Damwoude Ledenpartij voor de jeugd
Hoofdveld v.v. De Wâlden, kleedboxen v.v. De Wâlden.
Sponsor: Bloemen en Planten Hoekstra 17.30 uur
Zaterdag 16 mei Burgum Federatiepartij voor senioren: A, B, 45+ & dames del 12.00 uur
Donderdag 21 mei Damwoude Hemelvaartspartij (partij voor leden)
Korfbalveld (kleedboxen WIK '34)
Sponsor: Noorderstaete Burgum 11.00 uur
Zondag 24 mei Damwoude De Waldenpartij 11.00 uur
Woensdag 27 mei Damwoude Ledenpartij voor de jeugd
Hoofdveld v.v. De Wâlden, kleedboxen v.v. De Wâlden
Sponsor: Frisia Bergum Terreininrichters en Hoveniers 17.00 uur
Vrijdag 29 mei Damwoude Federatiepartij voor de jeugd
Korfbalveld (kleedboxen WIK '34)
Rabobank Noord-Oost Friesland 17.30 uur
Zaterdag 30 mei Franeker NK Junioren 09.00 uur
Zaterdag 30 mei Damwoude Koningspartij, verschoven naar 8 juli !

Juni

Maandag 01 juni Franeker NK Senioren 09.00 uur
Zaterdag 06 juni Broeksterwoude KNKB Schooljongens 10.00 uur
Zondag 07 juni Damwoude Ledenpartij
Korfbalveld (kleedboxen WIK '34)
Sponsor: Keurslagerij Bauke Talsma Dokkum Damwoude 13.00 uur
Zaterdag 13 juni Hurdegarijp Federatiepartij voor senioren: A, B, 45+ & dames del 12.00 uur
Maandag 15 juni Damwoude Ledenpartij voor de jeugd
Hoofdveld v.v. De Wâlden, kleedboxen v.v. De Wâlden
Sponsors: Feenstra Internationaal Transport en C 1000 17.30 uur
Woensdag 17 juni Rinsumageest Fjouwerdoarpenpartij (d.e.l.) 17.30 uur
Vrijdag 19 juni Broeksterwoude Straatkaatsen
Zaterdag 20 juni Broeksterwoude Straatkaatsen
Woensdag 24 juni Driesum Federatiepartij voor senioren: A, B, 45+ & dames, del 17.30 uur
Maandag 29 juni Damwoude Slotpartij voor de jeugd
Hoofdveld v.v. De Wâlden, kleedboxen v.v. De Wâlden
Sponsor: Wits Noord Damwoude 17.30 uur

Juli

Woensdag 01 juli Damwoude Pearke keatsen,
B1, B2, B3, tenminste 1 lid, maximaal 32 parturen Heeft het partuur een B1-maat, dan moet in de B1-klasse gekaatst worden.
Sponsor: Autobedrijf Postma
17.30 uur
Zaterdag 04 juli Damwoude Federatiepartij voor senioren: afdelingen
Sponsor: Bouwgroep Dijkstra Draisma 10.00 uur
Woensdag 08 juli Damwoude Reservedatum voor slotpartij jeugd 17.30 uur
Woensdag 08 juli Damwoude Koningspartij, 17.30 uur
Sponsor: Schoonheids- en Pedicuresalon "Momenti"

Zaterdag 11 juli Broeksterwoude KNKB Dames senioren 10.00 uur
Zondag 12 juli Damwoude KNKB Pupillen Jongens Afd+ del+verl. Afd.
Sponsor: Boelens Automobielbedrijf 10.00 uur
Zaterdag 18 juli Damwoude Vakantiepartij voor leden en niet-leden
Sponsor: Super de Boer - Van der Veen 13.00 uur
Woensdag 29 juli Franeker PC 09.30 uur

Augustus

Zaterdag 01 aug. Damwoude Ledenpartij
Sponsor: HUBO Dijkstra 13.00 uur
Woensdag 05 aug. Wommels Freule 09.00 uur
Zondag 09 aug. Damwoude KNKB Meisjes
Sponsor: Multigaz Damwoude 10.00 uur
Zaterdag 15 aug. Broeksterwoude Heren Hoofdklassepartij
Zaterdag 22 aug. Driesum Sape Meijer Partij

September

Zaterdag 05 sept. Damwoude Ledenpartij
Sponsor: Camping De Frijheid - Durk Wesselius 13.00 uur
Zondag 13 sept. Lekkum Federatiepartij voor senioren:
A + B vrije formatie, 45+ en dames individueel. 45+ of damesparturen die vf willen kaatsen doen mee in de B-klasse
11.00 uur
Zaterdag 19 sept. Buitenpost Zuivelpartij 10.00 uur
Zondag 20 sept. Damwoude Zilveren Sieraden Partij
Sponsor: Juwelier Kramer, Franeker 12.00 uur


============================================

Opgeven voor donderdagavond 20.00 uur!
(of 2 dagen van te voren) bij
Wally Brouwer: tel: 0511-423470 of Jarich van der Veen: 423137


============================================

Opgave Straatkaatsen Broeksterwoude:

2 dagen vantevoren voor 18.00 uur bij:
Thea van der Lei, tel. 0511 465856
of Sjoerd Pietersma, tel. 0511 423943.


============================================

ALCOHOL / ROKEN / VOETBALSCHOENEN

In het kader van voorschriften en veiligheid is het nuttigen van alcoholische dranken ALLEEN toegestaan in de kantine en op het terras.

In de kantine mag NIET gerookt worden.

I.v.m. de conditie van het veld, zijn voetbalschoenen NIET toegestaan.
Er zijn tegenwoordig goede kaatsschoenen (met kleine nopjes) verkrijgbaar.

============================================

Zomervakantie: 4 juli t/m 23 augustus (VO)
Bouwvak: vanaf 20 juli

Telefoonnummer kantine: 06 23 75 50 72

============================================

Training en competitie
Het competitiekaatsen voor jeugdleden start op maandag 27 april (18.45 uur) en de veldtraining op dinsdag 28 april voor de pupillen, schooljongens/-meisjes en de selectie
En op donderdag 7 mei voor de welpen en gevorderde jeugd.
In overleg met de Fjouwer doarpen is besloten om de damestraining wederom in Damwoude te houden en wel op donderdagavond van 20.00-21.00 uur. Deze trainingen beginnen eveneens op donderdag 7 mei.

Oproep: wij willen ons adressenbestand graag uitbreiden met de e-mailadressen van de leden. Bent u in het bezit van e-mail, wilt u uw e-mailadres dan aan ons doorgeven. Dit kan door een mailtje naar nutennocht@hotmail.com te sturen
 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma