Clublied
 
         
 
   
   
   
   
 
Op zondag 9 mei kaatsten 18 dertig plussers in de Dokkumer Wouden om de kransen en de eer. De heren speelden in twee poules van drie parturen.
Winnaars van poule 1 werden J. Wagenaar, Oudega, E. Zittema, Berlikum en J. Meindertsma uit Goutum. Ze wonnen in de poule beide partijen met 5-3.
Winnaars van poule 2 werden S. de Vries, Den Helder, K. Kramer, Dronrijp en N. Seepma uit Harkema. Ook zij behaalden uit twee partijen een maximaal aantal eersten. Beide partijen werden gewonnen met 5-1.
De finale was eenzijdig. Het partuur van Wagenaar versloeg met 5-0, 6-0 het partuur van S. de Vries.
De derde prijs werd gewonnen door E. Koopstra, Leeuwarden. D. de Vries, Den Helder en T. van der Molen, Franeker.Aandachtig gehoor voor de voorzitter ...................Clubscheidsrechter Henk Peterson wordt bedankt voor de prima wedstrijdleiding.
"Keatsen yn de Wâlden smakket like swiet as sûkerbôle".3e prijs winnaars2e prijs winnaars1e prijs winnaarsDe jeugd heeft de toekomst.

 
 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma