Clublied
 
         
 
   
   
   
   
 
Op woensdag 19 mei hield kaatsvereniging Nut en Nocht te Damwoude haar eerste ledenpartij voor de jeugd. Met volop zon en een matige Noordelijke wind waren het mooie omstandigheden voor de jeugd om te kaatsen.
Bij de kabouters waren er na drie omlopen twee met precies dezelfde eindstand. Zowel het aantal eersten voor als tegen waren gelijk en het aantal punten voor en tegen waren gelijk. Dit resulteerde erin dat Immie Wesselius en Lars Hoekstra alle twee met de krans naar huis gingen. De derde prijs was voor Wilmer Feenstra en de vierde prijs werd gewonnen door Bram Weidenaar.

4e prijs kabouters: Bram Weidenaar3e prijs kabouters: Wilmer Feenstra1e prijs kabouters: Lars Hoekstra en Immie WesseliusDe welpen kaatsten met vier parturen in tweetallen een halve competitie. De strijd om de tweede prijs was nog zeer spannend. Met maar één eerst meer ging deze uiteindelijk naar Stefan Hoekstra en Johanna de Jong. Met drie keer winst werd de eerste prijs overtuigend gewonnen door Hein van der Meulen en Jacob Schregardus.2e prijs welpen: Johanna de Jong en Stefan Hoekstra1e prijs welpen: Hein van der Meulen en Jacob Schregardus

Ook bij de pupillen waren er vier parturen en werd er een halve competitie gespeeld. De parturen waren allemaal zeer aan elkaar gewaagd. In de laatste omloop werd er met vijf eersten gelijk en zes gelijk gewonnen door Margriet van Meekeren, Douwe Kooistra en Lubbert Schregardus van Jelmer van der Ploeg en Baukje Hoekstra, waardoor zij de tweede prijs wonnen. Met maar één eerst meer gingen de kransen naar Sibco de Jong en Anneke van der Meulen. 2e prijs pupillen: Lubbert Schregardus, Douwe Kooistra en Margriet van Meekeren1e prijs pupillen: Sibco de Jong en Anneke van der Meulen

Omdat er bij de oudere jeugd niet veel deelname was waren de categorieën schooljeugd en jongens en meisjes samengevoegd. Met twee keer winst en één maal verlies ging de derde prijs naar Hidde Zeinstra. De tweede prijs, met negentien eersten, was voor Fenna Douma. De krans ging ditmaal, met drie partijen winst, naar Niek Boelens. 3e prijs schooljeugd: Hidde Zeinstra2e prijs schooljeugd: Fenna Douma1e prijs schooljeugd: Niek Boelens

 
 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma