Clublied
 
         
 
   
   
   
   
 
Op het veld van de kaatsvereniging “Nut en Nocht” werd afgelopen zaterdag de jaarlijkse koningspartij gehouden. Er werd op één veld gespeeld,omdat het tweede veld  als gevolg van de strenge winter en de te lage temperaturen nog niet speelklaar konden worden gemaakt. Hoewel het hoofdveld ook gebukt is gegaan onder deze zware weersomstandigheden lag het veld er toch goed en uitdagend bij. Geholpen door een zonnetje en een goede kaatslijst werd het toch nog een prachtige kaatsdag.   
 
De koning van 2009 Sietze Wiersma was niet in Damwâld aanwezig om zijn koningsschap te verdedigen in de A-klas. Het was dus zeker dat er een nieuwe koning zou opstaan. Vier gelijkwaardige parturen streden volop voor de hoogste eer. Gosse Hellinga, Klaas Lijzenga en Pieter Meindertsma streken aan het eind van de dag met deze eer.
 In de eerste omloop behaalden ze een “drege”overwinning op het partuur van André Folmer c.s. 5-4 6-2 en in de tweede omloop werd met dezelfde cijfers gewonnen van het partuur Renze Blom c.s . Ondanks deze twee overwinningen stond de eindoverwinning nog niet vast omdat Jan Jelle Jongsma, Sjoerd van der Ploeg en Johannes Bloem ook twee partijen hadden gewonnen. De derde partij kon dus als een finale worden bestempeld. Ondanks de hoge verwachtingen  bleef de spanning in deze partij achterwege. Het partuur van Gosse Hellinga c.s excelleerde op alle fronten en op 5-1 6-4  viel hier de laatste slag en wisten ze beslag te leggen op de eerste prijs. De koningscommissie stond deze middag voor een moeilijke keus. Omdat Gosse Hellinga een dubbelfunctie vervulde werd hij gekroond tot de nieuwe koning van Nut en Nocht in de A-klas.
In de B klasse werd in twee poules van drie parturen gespeeld.
In poule 1 wisten Dick Zeinstra, Peter de Jong en Harry van der Zwaag hun beide wedstrijden vrij gemakkelijk te winnen. In poule 2 deden Jan Postma en Aant van der Veer precies hetzelfde zodat deze beide parturen in de finale mochten uitkomen. De beide parturen maakten hun verwachtingen meer dan waar. In een spannende finale waarbij het trio Dick Zeinstra c.s , met een man meer, licht in het voordeel was, was er evenwicht in de partij tot vijf bordjes gelijk. In het laatste en beslissende eerst werd er door het partuur Dick Zeinstra c.s. een paar schoonheidsfoutjes gemaakt waarmee de wedstrijd op 5-5 6-2  werd beslist. Jan Postma werd met algemene stemmen tot koning uitgeroepen. De derde prijs ging naar Age Vanger en Henk Peterson.
Ook bij de dames werd er in 2 poules van drie gekaatst. In de poule 1 was het geweldig spannend. Na twee wedstrijden moesten het aantal tegen eersten hier de doorslag geven voor een finaleplaats. Sjoukje Kooistra, die over de hele dag voortreffelijk kaatste, en Janny Bouius kwamen als finalisten uit de hoge hoed. In de finale mochten ze het opnemen tegen de titelhoudster Froukje Uildersma die met Judith Postma en Ina van der Lei een partuur vormde.
Froukje, Judith en Ina hadden in de twee voorgaande partijen degelijk en goed gekaatst.
In de eerste omloop wisten ze vrij gemakkelijk te winnen van het partuur Pietsje Torensma c.s. 5-2- 6-4. In de tweede omloop tegen Tsjikke Bijlsma en Thea van der Lei leek het mis te gaan. Na een 5-2 achterstand kwamen ze terug tot 5-5 6-0 waarna Judith de partij uitmaakte met een zitbal. De finale was meer spannend dan goed. Door teveel opslagfouten wisten Sjoukje en Janny geen vuist te maken en moesten ze uiteindelijk toestaan dat Froukje, Judith en Ina op 5-5 6-0 de overwinning pakten. Ook hier stond de koningscommissie voor een moeilijk dilemma, maar na ruim beraad werd aan Judith Postma de koningsprijs uitgereikt. .
Aan het eind van de wedstrijd werden de prijzen, aangeboden door C1000 Henk Split, uitgereikt door Greetje Wiersma. Met een dankwoord aan de vele vrijwilligers en de koningscommissie kon de kaatsvereniging op een geslaagde koningspartij. 
 
 
Uitslagen
 Heren A-klasse
  1. Gosse Hellinga (koning), Klaas Lijzenga, Pieter Meindertsma
  2. Jan Jelle.Jongsma, Sjoerd van der Ploeg, Johannes Bloem

 
Heren B-klasse
  1. Jan Postma (koning), Aant van der Veer
  2. Dick Zeinstra, Peter de Jong, Harry van der Zwaag
  3. Henk Peterson, Age Vanger

 
Dames
     1. Froukje Uildersma, Judith Postma (koningin), Ina van der Lei
     2. Sjoukje Kooistra, Janny Bouius
     3. Tsjikke Bijlsma, Thea van der Lei 

 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma