Clublied
 
         
 
   
   
   
   
 
KNKB Pupillen Jongens in Damwoude
Op zondag 13 juni stonden maar liefst 64 pupillen jongens op de lijst. Hiervan speelden 6 duo’s  in de A-klasse en de overige 26 tweetallen kaatsten in de B-klasse een wedstrijd in een winnaars- en een verliezersronde.In de A-klasse was de eerste prijs voor Kevin Jordi Hiemstra uit Stiens en Catharinus van Wieren uit Ried. Zij behaalden in drie partijen de optimale winst van 21 eersten.De tweede prijs met 17 eersten ging naar Nick Leistra uit Tzummarum en Patrick Kramer uit Arum.In de B-klasse speelden, zoals eerder gezegd, 26 parturen in een winnaars- en een verliezersronde. In elke categorie waren maar liefst 4 prijzen te winnen. In de verliezersronde ging een 3e prijs naar Ferry Meijer, Tytsjerk, en Sjaak Bakker, Achlum. Ook was er een 3e prijs was voor Remco Dooper, Witmarsum, en Sito Wagenaar, Hijum. De finale in de verliezersronde werd gespeeld tussen de parturen 24 en 20; Wesley Bollema, Franeker, en Niels Terpstra, Berlikum, streden tegen Jurre Rinia, Makkum, en Tjisse Poelstra, Minnertsga. Met een uitslag van 5-3 6-2 was de 1e prijs, een goudkleurige medaille met het Nut en Nocht logo, uiteindelijk naar het partuur van Wesley en Niels.
In de winnaarsronde ging een 3e prijs en een prachtige beker naar Jan Sjouke Weewer uit Sexbierum en Klaas Bosma uit Makkum. De andere 3e prijs was voor Sander Kuperus uit Jorwert en Mike Faber uit Sexbierum.
De finale in de winnaarsronde werd gespeeld tussen Simen Bootsma, Makkum, en Rick de Warle, Wjelsryp en Jetze L. Plantenga, Hijum, en Fernando de Boer, Dronrijp. Jetze en Fernando waren nummer 13 op de lijst. Het getal dat bekend staat als het ongeluksgetal. Vandaag bleek dat heel anders uit te pakken. In de eerste partij tegen Gerlof Jansma, Dronrijp, en Redmer Wolters, Wytgaard, werd het 5-5 6-6. En dan is het een kwestie van de langste adem, goed kaatsen of geluk hebben. Wat de doorslag uiteindelijk heeft gegeven is onbekend, maar Jetze en Fernando wonnen de partij. De volgende partijen wonnen ze respectievelijk met 5-5 6-2, 5-4 6-6 en 5-4 6-2. Cadeau kregen ze de finaleplek dus niet. De finale was echter een walkover en eindigde in 5-0 6-6.

 
 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma