Clublied
 
         
 
   
   
   
   
 

Zaterdag werd in Akkerwoude de jaarlijkse federatiepartij voor afdelingen gehouden. Onder zeer warme omstandigheden kwamen er 62 kaats(t)ers binnen de lijnen onderverdeeld in een A- en B-klasse voor heren en dames.

In de A-klasse stonden vier parturen op de lijst die in een poulevorm kaatsen. Het partuur van Buitenpost met André Folmer, Eppie Weidenaar en Sjouke Hijlkema was hier een klasse apart. In de eerste twee omlopen werden de twee parturen van Damwâld vrij éénvoudig aan de kant gezet, hoewel Sjouke Hellinga, Jan Jelle Jongsma en Teade Weidenaar het nog wel tot vier eersten wisten te brengen. Van de derde en laatste omloop mocht wel de nodige spanning verwacht worden, omdat het partuur van Driezum met Sietze Wiersma en de gebroeders Jacob en Sierd Boersma hun beide voorgaande partijen ook hadden gewonnen. Maar ook in deze partij was het partuur André Folmer c.s oppermachtig en op 5-1 6-6 werd deze partij beslist, zodat Buitenpost na de wedstrijd de beker in ontvangst mocht nemen.

In de B-klasse stonden er 10 parturen op de lijst en kwam er een verrassende winnaar uit de hoge hoed.  De “old boys” Tjalling Kooistra en Freerk Peterson, die beide dit jaar nog maar nauwelijks aan kaatsen toekwamen, wisten zich met Sjoerd van der Ploeg in de kransen te kaatsen. Gemakkelijk ging het niet. In de eerste omloop gaf het partuur Feije Wiersma, Jasper van der Veen en Wiebe Wiersma behoorlijk partij en viel de laatste slag pas op 5-5 6-2. Wel konden ze in de tweede omloop tegen Broeksterwâld wat op adem komen (5-2 6-0), maar in de halve finale tegen Hendrik Jansma, Sjoerd Pietersma en Henk Peterson moesten opnieuw alle registers open worden getrokken. Na een stand van 5-4 6-2 mochten ze zich opmaken voor de finale tegen vader Jan en zoon Dennis Dijkstra uit Driezum. Deze finale was meer spannend dan goed. Tot drie eerst gelijk wisselenden de eersten om en om. Daarna wist het partuur Tjalling Kooistra c.s twee maal op zes gelijk het eerst te bemachtigen en namen een voorsprong van 5-3. Maar vader en zoon Dijkstra vochten zich terug naar 5-5. Helaas lag Dennis het laatste eerst met de opslag overhoop waarmee Tjalling, Freerk en Sjoerd gemakkelijk naar een 5-5 6-0 overwinning liepen. 

Bij de dames streden de dames uit Driezum voor de hoogste eer. Tineke Damstra, Christina Heins en Tsjikke Bijlsma waren hier de gelukkige winnaars. Na twee moeizame partijen moesten zij het in de finale opnemen tegen het licht favoriete partuur Janny, Diny en Elly Bouius. Het werd een finale met twee gezichten. In de beginfase namen de gezusters Bouius het initiatief en kwamen al snel op een 3-1 voorsprong. Daarna sprokkelde het partuur Tineke Damstra de punten bijeen en in een spannende partij werd het tenslotte 5-5. Ook daarna vielen de punten om en om en werd het tenslotte 5-5 6-6, waarna het partuur Tineke Damstra c.s met triktrakspel de kaats wist te behouden
Na de wedstrijd werden de prijzen aangeboden door hoofdsponsor van Nut en Nocht, Bouwgroep Dijkstra Draisma, uitgereikt en kon de vereniging terugzien op een geslaagde kaatsdag.In de schaduw van de mobiele tribune was het goed toeven.Prijsuitreiking onder het genot van een verkoelend drankje.

2e prijs dames verliezersronde: Roelie Dijkstra, Froukje Uildersma en
Thea van der Lei (Broeksterwâld).1e prijs dames verliezersronde:Rimkje Sobel, Iteke Kooistra en Ingrid Sobel
(Tytsjerk 1).2e prijs dames winnaarsronde: Janny, Elly en Diny Bouius (Driezum).1e prijs dames winnaarsronde: Tsjikke Bijlsma, Tineke Damstra en
Christina Heins (Driezum).2e prijs B-klasse verliezersronde: Bennie Bloem, Hendrik Leegstra en
Klaas Lijzenga (Broeksterwâld).1e prijs B-klasse verliezersronde: Jasper van der Veen, Feije Wiersma en
Wiebe Wiersma (Driezum).3e prijs B-klasse winnaarsronde: Sjoerd Pietersma, Henk Peterson en
Hendrik Jansma (Damwâld).2e prijs B-klasse winnaarsronde: Jan en Dennis Dijkstra (Driezum).1e prijs B-klasse winnaarsronde: Tjalling Kooistra, Sjoerd van der Ploeg
en Freerk Peterson (Damwâdl).2e prijs A-klasse: Sierd Boersma, Sietze Wiersma en Jacob Boersma
(Driezum).1e prijs A-klasse: Sjouke Hijlkema, André Folmer en Eppie Weidenaar
(Buitenpost).

 

 

 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma