Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  Op zaterdag 28 augustus organiseerde de vereniging haar op één na laatste partij van het seizoen 2010. De weersvoorspellingen waren slecht, maar de weergoden waren onze goed gezind. Kwam het regenwater om twaalf uur nog met bakken uit de hemel vallen, om half een brak de zon door. Pas nadat de laatste slag was gevallen, begon het weer te sputteren.

De dames kaatsten met vier parturen in competieverband. Froukje Uildersma, Baukje Hellinga en Ina van der Lei kaatsten zich in de kransen. Na twee partijen behaalden ze de maximale winst van 14 punten. Ook het partuur van Tsjikke Bijlsma, Baafke Weidenaar en Anna de Jong had twee partijen gewonnen en zoals zo vaak, was ook deze keer de derde en laatste partij de finale. Het eerste bordje werd behaald door Froukje c.s., maar op 6-4 behaalden Tsjikke c.s. ook een bordje doordat de in de laatste partij goed uitslaande Anna de kaats passeerde. De eerstvolgende drie eersten waren voor Froukje c.s. De eerste prima opslag van Baukje Hellinga speelde hierin zeker een rol. Tsjikke c.s. pakten nog wel een bordje, maar slaagden er niet in om zich terug te vechten. Op 5-2 6-2  werd een foutieve opslagbal het partuur van Tsjikke noodlottig. Een sneu einde van de partij.

De derde partij tussen Pietsje Torensma, Thea van der Lei en Aukje Westra en Sjoukje Kooistra en Marja Westra was voor de einduitslag van geen enkele waarde meer, Toch kaatsten de dames - al was het maar voor "the fun" -  een prima wedstrijd. Beurtelings werd  een eerst behaald en uiteindelijk kwam alle hout nog aan de telegraaf. Op 5-5 6-6 sloeg Marja de kaats voorbij en behaalde de winst en de eer voor haar en Sjoukje.

Bij de heren kaatsten de acht parturen in een winnaars- en een verliezersronde. Jan Jelle Jongsma en Edwin Elzer waren de eerste finalisten. Zij wisten zonder al te veel problemen de finale te bereiken (5-1 en 5-0). Taede Weidenaar, Gosse Veenstra en de debuterende Marten Borger bereikten eveneens de finale, zij het dat zij er iets meer moeite voor moesten doen.
De finale was eenzijdig. Tegen het partuur van Jan Jelle was geen kruid gewassen en op een stand van 5-2 6-4 konden zij na afloop de krans in ontvangst nemen.

De finale in de verliezersronde werd gespeeld tussen het partuur van Dick Kooistra, Johannes Bloem en Dick Zeinstra en Sake Swart, Sjoerd Fransbergen en Sikke Dantuma. Deze laatsten hadden de halve finale met alles aan de hang maar nipt gewonnen. Ook deze finale was niet bijster spannend, want al op 5-1 6-0 konden de 3 S-en de douches gaan opzoeken.

Na afloop werden de kransen en de vleespakketten, aangeboden door Keurslager Bauke Talsma Dokkum-Damwoude, uitgereikt en was er voor de liefhebber een gezellige nazit.

2e prijs Dames: Anna de Jong, Tsjikke Bijlsma en Baafke Weidenaar1e prijs Dames: Ina van der Lei, Baukje Hellinga en Froukje Uildersma1e prijs Heren Verl. Ronde: Johannes Bloem en Dick Kooistra (Dick Zeinstra
ontbreekt op de foto)

2e prijs Heren Winnaarsronde: Marten Borger, Gosse Veenstra en
Taede Weidenaar1e prijs Heren Winnaarsronde: Edwin Elzer en Jan Jelle Jongsma

 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma