Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  Prachtige wolkenpartijen tijdens de laatste kaatspartij van het seizoenStaan de beste stuurlui misschien aan wal ??????

Sfeerplaatjes tijdens de prijsuitreiking en de gezellige nazit

Voordat Henk overging tot de prijsuitreiking sprak hij, namens het bestuur, een woord van dank en waardering uit naar alle sponsoren en vrijwilligers die onze vereniging het afgelopen seizoen weer hebben bijgestaan.

3e prijs Dames: Akkie van der Bos en Ieteke Posthumus2e prijs Dames: Wieke Jansma, Fetsje van der Veen en Tsjikke Bijlsma.Wegens andere verplichtingen kon Tsjikke niet bij de prijsuitreiking aanwezig zijn.
1e prijs Dames: Anna de Jong, Froukje Uildersma en Marleen Koster2e prijs Heren Verliezersronde: Hendrik Jansma, Theunis Pieter Vrieswijk en
Feije Wiersma1e prijs Heren Verliezersronde: Tjalling Kooistra, Freerk Peterson en
Sietse Haisma3e prijs Heren Winnaarsronde: Hendrik Hylkema, Wiebe Wiersma en
Sjoerd Fransbergen. Sjoerd ontbreekt op de foto.2e prijs Heren Winnaarsronde: Pieter Sjoerdstra, Dick Zeinstra en
Jan Jelle Jongsma1e prijs Heren Winnaarsronde: Jan Dijkstra, Sjouke Hylkema en
Aant van der Veer
 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma