Clublied
 
         
 
   
   
   
   
  Spanning en “vuurwerk” bij de traditionele Fjoerwurkpartij voor de jeugd

Dinsdagmiddag werd in sporthal “De Boppeslach” in Damwâld de traditonele fjoerwurkpartij voor de jeugdleden van de kaatsverenigingen “Sla Raek” en “Nut en Nocht” gehouden. De prijzen, vuurwerkpakketten, vallen bij de jeugd erg in de smaak en over deelname hadden de verenigingen dan ook geen klagen. Omdat vuurwerk nog niet verkocht en uitgedeeld mocht worden, konden de prijzen donderdagmiddag worden opgehaald in de kantine van “Sla Raek”. Voor alle deelnemers was er een pakketje samengesteld.
Er werd in vier klassen gekaatst: kabouters en een A-, B- en C-klasse.

De strijd bij de kabouters was fel en spannend. Zes deelnemertjes kaatsten drie partijen, steeds met een ander maatje. Alle partijen eindigden in vijf eersten gelijk en na het tellen van de eersten bleek dat alle zes jeugdige kaatsertjes 12 eersten hadden gehaald. Na het tellen van de punten kwam er niet één winnaar uit de bus, maar zes. Heel bijzonder natuurlijk, maar voor de jeugd, Immie, Bram, Daniëlle, Wilmer, Lars en Tiete, natuurlijk prachtig. Zij kunnen met een goed gevulde zak vuurwerk het nieuwe jaar inknallen.

In de C-klasse (een combinatie van welpen en pupillen) stonden 12 jongens en meisjes in het veld. Vier parturen, die allemaal een keertje tegen elkaar moesten spelen. Hindrik Kroes, Nynke Swart en Petra Kooistra waren oppermachtig en gingen er met de eerste prijs vandoor. Zij wonnen alle drie partijen en behaalden daarmee 21 eersten. De eerste partij tegen Klaas van der Ploeg, Jacob Schregardus en Petra Feenstra, de tweede prijs winnaars zo zou later blijken, was ook meteen de spannendste en de beslissende partij. Alle bordjes kwamen aan de telegraaf te hangen, alleen toen het om de laatste zes puntjes ging waren Hindrik, Nynke en Petra Kooistra net ietsje gelukkiger. Met 5-5 6-0 wonnen ze deze partij. In de tweede en derde partij ging het ietsje gemakkelijker, want die wedstrijden werden gewonnen met 5-3 6-0 en 5-2 6-2.
Klaas, Jacob en Petra Feenstra wonnen de tweede en derde partij en behaalden 19 eersten en daarmee de tweede prijs.

In de B-klasse stonden zes parturen op de lijst. Er werd in twee poules gekaatst en er waren drie prijzen te verdelen. De winnaars van poule 1 waren Keimpe Hoekstra en Evely Bloem. Zij wonnen beide partijen. In de finale kaatsten ze tegen Sibko de Jong en Hein van der Meulen. Ook dit tweetal wist de maximale poulewinst te behalen. In de finale waren Keimpe en Evely niet opgewassen tegen het geweld van Sibko en Hein. Met 5-2 6-2 aan de telegraaf ging de winst naar Sibko en Hein.
Om de derde prijs streden Anne Jelmer Hellinga en Douwe Kooistra tegen Lennert Joël Kooistra, Anja Venema en Jantsje Kroes. Deze partij ging mooi gelijk op en bleef tot het laatst toe spannend. Het werd 5-5 en de laatste slag viel pas op 4-6. Lennert, Anja en Jantsje waren uiteindelijk de gelukkige derde prijs winnaars.

De A-klasse bestond uit vier parturen. Ook zij kaatsten in competitieverband. Het partuur van Berry Sjoerdstra, Erik Groen en Berber Swart kwam als winnaar uit de bus, zij het dat ze wel voor de punten moesten kaatsen. De eerste partij tegen Franke Zeinstra, Francina Hamersma en Arjen Venema werd pas met alles aan de hang beslist. Ook de tweede wedstrijd tegen de latere tweede prijs winnaars Hendrik Hamersma, Niek Boelens en Mark van der Meulen was geen gemakkelijke strijd. Ook hier 5-5 aan de telegraaf. De laatste partij tegen Jesse Tjoelker, Ate Visser en Hidde Zeinstra werd gewonnen met 5-3. Maximale winst uit drie partijen dus. De strijd om de premie was spannend. Alle drie parturen wonnen één wedstrijd en de behaalde eersten in de verloren partijen bepaalden wie er met de tweede prijs vandoor ging. Hendrik, Niek en Mark behaalden net een eerst, dus een puntje meer dan de andere twee en de op één na grootste tas met vuurwerk was voor hen.

De prijsuitreiking vond na afloop in de kantine van de sporthal plaats en voor de liefhebbers kon er nog een glaasje gedronken worden op het afgelopen jaar. Jongens en meisjes, wees voorzichtig met het afsteken van jullie vuurwerk, en hopelijk zien we jullie in maart als de trainingen weer beginnen weer in de sporthal.

Uitslagen:
Kabouters:
1. Immie Wesselius
1. Lars Hoekstra
1. Daniëlle Hamersma
1. Wilmer Feenstra
1. Bram Weidenaar
1. Tiete SchregarusC-klasse:
1. Hindrik Kroes
    Nynke Swart
    Petra Kooistra
2. Klaas van der Ploeg
    Jacob Schregardus
    Petra Feenstra

B-klasse:
1. Sibko de Jong
    Hein van der Meulen
2. Keimpe Hoekstra
    Evely Bloem
3. Lennert Joël Kooistra
    Anja Venema
    Jantsje KroesA-klasse
1. Berry Sjoerdstra
    Erik Groen
    Berber Swart
2. Hendrik Hamersma
     Niek Boelens
     Mark van der Meulen
 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma