Clublied
 
         
 
   
   
   
   
 

Agenda 2010

Mei


Zaterdag  1 mei Broeksterwâld Ledenpartij Broeksterwâld 13.00 uur
Zaterdag 8 mei Broeksterwâld Ledenpartij 13.00 uur
Zondag  9 mei Damwâld KNKB Senioren 30+: d.e.l. + verl.r.
Sponsor: Multigaz BV, Damwâld, 10.00 uur
Donderdag 13 mei Damwâld Hemelvaartspartij, partij voor leden
Sponsor: Noorder Staete Assurantiën, Burgum, 11.00 uur
Zaterdag 15 mei Broeksterwâld Federatiepartij voor senioren: A, B, Dames en 45+, 13.00 uur
Woensdag 19 mei Damwâld 1e Jeugdledenpartij
Sponsor: Rabobank Noord-Oost Friesland, Damwâld, 17.00 uur
Zaterdag 22 mei Broeksterwâld KNKB Welpen Jongens: d.e.l. A/B 10.00 uur
Maandag 24 mei Franeker NK Senioren (Bond)  
Vrijdag 28 mei Damwâld Federatiepartij voor jeugd
Sponsor: Hubo Dijkstra, Damwâld, 17.30 uur
Zaterdag  29 mei Damwâld Koningspartij: partij voor leden
Sponsor: C 1000 Henk Split, Damwâld, 13.00 uur


Juni

Zondag 6 juni Damwâld Tjalling Kooistra partij 11.00 uur
Zaterdag 12 juni Broeksterwâld KNKB Schoolmeisjes: afd.comp. 10.00 uur
Zondag 13 juni Damwâld KNKB Pupillen Jongens: d.e.l. A/B
Sponsor: Boelens Automobielbedrijf, Damwâld, 10.00 uur
Woensdag 16 juni  Damwâld 2e Jeugdledenpartij
Sponsors: Feenstra Internationaal Transport en Bloemen en Planten Hoekstra, 17.00 uur 
Vrijdag 18 juni Broeksterwâld Broersmapartij 17.30 uur
Zondag  20 juni Damwâld Ledenpartij
Sponsors: Wits Noord Damwoude en Durk Wesselius, 13.00 uur
Woensdag 23 juni Driezum Federatiepartij voor senioren: A, B, Dames en 45+ 17.30 uur
Zaterdag 26 juni Broeksterwâld Koningspartij: partij voor leden 13.00 uur
Woensdag 30 juni Damwâld Pearkekeatsen, B1, B2, B3, tenminste 1 lid, maximaal 32 parturen. Heeft het partuur een B1-maat, dan moet in de B1-klasse gekaatst worden. Sponsor: Autobedrijf Postma, Damwâld, 17.30 uur

Juli

Vrijdag 2 juli Broeksterwâld Straatkaatsen  
Zaterdag 3 juli Broeksterwâld Straatkaatsen  
Maandag 5 juli Damwâld Slotpartij jeugd met patat
Sponsor: Stucadoorsbedrijf Kramer, Damwâld, 17.00 uur 
Zaterdag 10 juli Damwâld Federatiepartij voor senioren: afdelingen A, B en dames
Sponsor: Bouwgroep Dijkstra Draisma, 10.00 uur
Zaterdag 17 juli Broeksterwâld Ledenpartij 13.00 uur
Zaterdag 24 juli Damwâld Vakantiepartij: partij voor leden en niet-leden
Sponsor: Super de Boer – van der Veen, Damwâld, 13.00 uur
Zaterdag  31 juli Rinsumageast Knollebollepartij 13.00 uur

Augustus

Woensdag 4 aug. Franeker PC 09.30 uur 
Zaterdag 7 aug. Broeksterwâld ABD Partij 13.00 uur
Woensdag 11 aug. Wommels Freule 09.00 uur
Vrijdag 13 aug. Rinsumageast Pearkekeatsen 17.30 uur
Zaterdag 14 aug. Damwâld Heren Hoofdklassepartij: vrije formatie 12.00 uur
Maandag 16 aug. Damwâld Kind/ouder partij 17.00 uur
Zaterdag 21 aug. Driezum Sape Meijer Partij  
Zaterdag 28 aug. Damwâld Ledenpartij
Sponsor: Keurslagerij Bauke Talsma Dokkum Damwoude, 13.00 uur

September

Zaterdag 4 sept. Broeksterwâld KNKB Dames Hoofdklasse v.f. onb. 11.00 uur
Zondag 5 sept. Damwâld Zilver Sieraden Partij: partij voor leden en niet-leden
Sponsor: Schoonheids- en Pedicuresalon “Momenti”, 12.00 uur
Zondag 12 sept. Lekkum Federatiepartij voor senioren: A + B vrije formatie, 45+ en dames individueel. 45+ of damesparturen die vf willen kaatsen doen mee in de B-klasse 11.00 uur
Zaterdag 18 sept. Buitenpost Zuivelpartij  
Zaterdag 25 sept. Broeksterwâld Slotpartij 13.00 uur

December
Dinsdag 28 dec. Sporthal "De Boppeslach", Fjoerwurkpartij 13.00 uur

============================================

Opgeven voor donderdagavond 20.00 uur!
(of 2 dagen van te voren) bij
Wally Brouwer: tel: 0511-423470 of Henk Peterson: 423044


============================================

Opgave Straatkaatsen Broeksterwoude:

2 dagen vantevoren voor 18.00 uur bij:
Thea van der Lei, tel. 0511 465856
of Sjoerd Pietersma, tel. 0511 423943.


============================================

ALCOHOL / ROKEN / VOETBALSCHOENEN

Het nuttigen van alcoholische dranken ALLEEN toegestaan in de kantine en op het terras.

In de kantine mag NIET gerookt worden.

Het gebruik van voetbalschoenen op het kaatsveld is NIET toegestaan.

============================================

Zomervakantie: 11 juli t/m 29 augustus (VO)
Bouwvak: vanaf 24 juli

Telefoonnummer kantine: 06 30 31 90 27
(Let op: is een nieuw nummer)

============================================

Training en competitie
Het competitiekaatsen voor jeugdleden start op maandag 03 mei (18.45 uur) en de veldtraining op dinsdag 27 april voor de pupillen, schooljongens/-meisjes en de selectie en op donderdag 29 april
voor de welpen en gevorderde jeugd. 

Damestraining
In overleg met de Fjouwer doarpen is besloten om de damestraining wederom in Damwoude te houden en wel op donderdagavond van 20.00-21.00 uur. Deze trainingen beginnen eveneens op donderdag 29 april.

Oproep: wij willen ons adressenbestand graag uitbreiden met de e-mailadressen van de leden. Bent u in het bezit van e-mail, wilt u uw e-mailadres dan aan ons doorgeven. Dit kan door een mailtje naar nutennocht@hotmail.com te sturen

 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma