Clublied
 
         
 
   
   
   
   
 
Seniorenseizoen KV Nut en Nocht van start
De jeugd is alweer een paar weken actief en heeft de eerste ledenpartij al achter de rug, maar voor senioren begon het kaatsseizoen afgelopen zaterdag. Omdat er nog gevoetbald en gekorfbald wordt, was de opkomst nog niet maximaal.
De dames speelden met vier parturen van twee een volledige competitie. In twee omlopen behaalden Froukje Uildersma en Ina van der Lei en Pietsje Torensma en Janny Bouius de maximale winst. De laatste partij, waarbij deze parturen tegenover elkaar stonden, ging er dus om. Pietsje en Janny gingen voortvarend van start en in een mum van tijd stonden ze een spel voor. Daarna was het de beurt aan Froukje en Ina. De dames sloegen goed van zich af, zowel op en uit, en uiteindelijk ging de winst met 5-3 6-6 naar dit tweetal.
De beide andere parturen Tsjikke Bijlsma/Thea van der Lei en Tineke Damstra/Elly Bouius hadden na twee omlopen te weinig eersten om voor een prijs in aanmerking te komen. Toch waren ze sportief genoeg om ook de laatste partij te spelen. Deze werd met 5-1 6-4 beslist in het voordeel van Tsjikke en Thea.
Bij de heren stonden zeven parturen op de lijst; vijf drietallen en twee tweetallen. Er werd gespeeld in een winnaars- en verliezersronde. Het partuur van Berend Visser en Johannes Bloem bleef de eerste omloop staan en zou bij verlies in de tweede omloop meteen kunnen gaan douchen. De heren waren echter met elkaar overeengekomen dat Berend en Johannes bij een eventueel verlies toch naar de verliezersronde zouden gaan. Een sportieve beslissing.
De strijd om de kransen ging tussen de parturen André Folmer, Age Vanger en Dick Zeinstra en Femme Haakma, Sjoerd Pietersma en Sikke Dantuma.
Het partuur van André wist de eerste omloop met grote overmacht te winnen, maar in de partij tegen Berend Visser en Johannes Bloem was de tegenstand behoorlijk groter. Uiteindelijk wist Age op 5-3 6-2 de partij met een bovenslag uit te maken.
Femme Haakma c.s. had het in de eerste partijen iets lastiger. De eerste omloop tegen Teade Weidenaar en Henk Peterson eindigde in 5-3 6-6. De tweede partij tegen Jan Jelle Jongsma, Jan Postma en Jan Wijnsma had een “wonderlijk” verloop. Femme en zijn maten kaatsten zich naar een 5-1 voorsprong, maar uiteindelijk werd het 5 eersten gelijk en kwam zelfs nog alles aan de hang. Femme maakte de partij uit door een zelf opgeslagen bal na uitslag in het perk te retourneren.
In de finale ging het er ook nog even om. Ook hier werd het 5 eersten gelijk. Op 6-2 in het voordeel van het partuur van André c.s. had Femme niet het geluk dat hij een partij eerder had. Hij wist zijn eigen opslagbal niet voor de kaats te keren.
De finale in de verliezersronde werd gespeeld tussen Berend Visser en Johannes Bloem en Teade Weidenaar en Henk Peterson. Erg veel spanning bracht deze partij niet, want op 5-1 6-0 voor Teade en Henk viel de laatste slag.
Na afloop van de wedstrijd reikte Greetje Wiersma de kransen en prijzen, gesponsord door Hubo Dijkstra Damwâld en Keurslagerij Bauke Talsma Dokkum/Damwâld, uit. 

Uitslagen:
Dames:
 1. Froukje Uildersma
  Ina van der Lei
 2. Pietsje Torensma
  Janny Bouius
Heren:
Winnaarsronde:
 1. André Folmer
  Age Vanger
  Dick Zeinstra
 2. Femme Haakma
  Sjoerd Pietersma
  Sikke Dantuma
Verliezersronde:
 1. Teade Weidenaar
  Henk Peterson


 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma