Clublied
 
         
 
   
   
   
   
 
Fraaie hemelvaartspartij kaatsvereniging Nut en Nocht
 
Onder buitengewone ideale weersomstandigheden werd afgelopen donderdag de traditionele hemelvaartspartij gehouden. Het veld van de organiserende vereniging Nut en Nocht lag er goed en uitdagend bij. Er werd gekaatst in een heren- en damesklasse.
 
Bij de heren waren André Folmer en Wiebe Wiersma de sterkste kaatsers van de dag. In de eerste omloop maakten ze dit al duidelijk door met 5-2 6-2 van Bouwe Sake Swart en Hendrik Jansma te winnen. In de tweede omloop tegen het partuur Sietze Wiersma, Berry Sjoerdstra en Sikke Dantuma speelden ze zich met 5-1 6-6 vrij gemakkelijk in de finale. De mede finalisten Teade Weidenaar en Henk Peterson hadden een moeilijker traject afgelegd.
In de eerste omloop wisten ze Sake Swart, Pieter Sjoerdstra en Franke Zeinstra nog gemakkelijk van zich af te schudden 5-2 6-6 , maar in de tweede omloop hadden ze aanzienlijk meer tegenstand. Tegen Bas Zeinstra, Freerk Peterson en Pieter Bergsma hadden ze het in de beginfase moeilijk. Het breekpunt van de partij lag op 4-4 6-6 toen Teade met een geweldige opslagbal de kleine kaats wist te veroveren. Toch wist het partuur Bas Zeinstra c.s. nog terug te komen tot 5-5, maar in het laatste eerst etaleerde Henk Peterson zijn opslagkwaliteiten en werd de partij toch nog in winst omgezet.
Deze partij had waarschijnlijk zoveel van beide spelers gevergd, dat ze in de finale geen potten meer konden breken. André Folmer, die geweldig opsloeg, en Wiebe Wiersma lieten er geen gras over groeien en op 5-0 6-6 kwam een eind aan deze eenzijdige partij. De derde prijs ging naar het partuur Sietze Wiersma c.s.
 
Bij de dames gingen de kransen naar Pietsje Torensma, Marja Westra en Baafke Weidenaar. In de eerste omloop maakten Tineke Damstra, Aukje Westra en Ina van der Lei genoeg punten maar dit was uiteindelijk maar goed voor één eerst. In de tweede omloop deden Sjoukje Kooistra, Coby Westra en Fetsje van der Veen het iets beter, maar ook zijn bleven steken op een spel. Het jonge partuur Amarins Hilverda , Wieke Jansma en Jontsje Holwerda gaven in de derde omloop nog de meeste tegenstand. In de beginfase ging het gelijk op en wist Amarins te imponeren met een aantal geweldige bovenslagen. Na drie eerst gelijk werd er teveel gepoedeld aan de opslag en ging de partij als een nachtkaars uit.
Na de wedstrijd werden de prijzen, aangeboden door Noorder Staete Assurantiën, uitgereikt en kon de kaatsvereniging Nut en Nocht terugzien op een geslaagde kaatsdag.
 
Heren
1e prijs André Folmer, Wiebe Wiersma
2e prijs Teade Weidenaar, Henk peterson
3e prijs Sietze Wiersma,Berry Sjoerdstra, Sikke Dantuma
 
Dames
1e prijs Pietsje Torensma, Marja Westra, Baafke Weidenaar
2e prijs Amarins Hilverda, Wieke Jansma, Jontsje Holwerda


2e prijs Dames: Wieke Jansma, Jontsje Holwerda en Amarins Hilverda1e prijs Dames:  Pietsje Torensma, Baafke Weidenaar en Marja Westra3e prijs Heren: Sietze Wiersma, Berry Sjoerdstra en Sikke Dantuma2e prijs Heren: Teade Weidenaar en Henk Peterson1e prijs Heren: Wiebe Wiersma en André Folmer 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma