Clublied
 
         
 
   
   
   
   
 
Koningspartij Nut en Nocht
 
Afgelopen zaterdag werd in Damwâld een kaatswedstrijd gehouden voor leden. Het speciale van deze dag was dat er om koningsbekers werd gespeeld. Klokslag één uur stonden alle spelers en speelsters op het kaatsveld van kaatsvereniging Nut en Nocht. Met name de dames lieten zich, ondanks de hevige regenval, niet weerhouden om direct te starten. Op de lijst stonden vier evenwichtige parturen die in competitieverband kaatsten. Aan het eind van de dag werd het jeugdige partuur Amarins Hilverda, Tineke Damstra en Anna de Jong in de kransen gezet en werd Amarins tot koningin van de Dokkumer Wâlden gekroond.
In de eerste omloop wisten ze met 5-2 6-4 op eenvoudige wijze te winnen van Sjoukje Kooistra, Thea van der Lei en Jontsje Holwerda. Tsjikke Bijlsma, Marja Westra en Aukje Jongsma gaven in de tweede omloop al meer tegenstand. Tot vier eersten was het een gelijkopgaande wedstrijd.  In de slotfase wisten Anna en Amarins herhaalde malen de boven te vinden waardoor de partij op 5-4 6-0 eindigde. De finale beloofde spannend te worden. De medefinalisten Baukje Hellinga, Janny Bouius en Baafke Weidenaar hadden ook vrij eenvoudig de finale bereikt. Wat verwacht werd kwam echter niet uit. Tineke en Amarins sloegen geweldig op en ook in het perk veegden Amarins en Anna hun paadje schoon. Op 5-1 6-2 eindigde deze partij met een verdiende overwinning voor het partuur Amarins Hilverda c.s.

2e prijs dames: Thea van der Lei, Jontsje Holwerda en Sjoukje Kooistra1e prijs dames: Anna de Jong, Amarins Hilverda (koningin) en Tineke
Damstra

In de B-klasse heren werd er in twee poules van drie parturen gekaatst. In poule één kwamen Sjoerd Pietersma, Dick Zeinstra en de jeugdige Marcel Postma  het beste uit de verf. In de eerste omloop werden Pieter  en Berry Sjoerdstra het kind van de rekening 5-3 6-2 en in de tweede omloop hadden Gosse Veenstra en Franke Zeinstra ook niet het juiste antwoord op de dadendrang van dit partuur. In de finale wisten ze met 5-1 ook nog vrij gemakkelijk te winnen van Hendrik Jansma, Peter de Jong en Sikke Dantuma, zodat ook zij zeer verdiend de eerste prijs in ontvangst mochten nemen. Sjoerd Pietersma mocht vanwege zijn voortreffelijke spel de koningsprijs in ontvangst nemen.
3e prijs Heren B-Klasse: Freerk Peterson en Barry Sjoerdstra3e prijs Heren B-klasse: Sikke Dantuma, Peter de Jong en Hendrik
Jansma1e prijs Heren B-Klasse: Dick Zeinstra, Sjoerd Pietersma (koning) en
Marcel Postma

Bij de A-klasse heren werd in een poule van vier parturen gekaatst. Het enige duo Jan Jelle Jongsma en Dennis Dijkstra  wonnen hier vrij eenvoudig de eerste prijs. Na twee eenvoudige overwinningen ontmoetten ze Sietze Wiersma, Wiebe Wiersma en Sake Swart in de finale. Met prima op- en uitslag werk wisten de beide mannen tot grote hoogte te stijgen en op 5-2  6-0 maakten ze de partij uit. Jan Jelle Jongsma mocht hier de koningsprijs mee naar huis nemen. Na de wedstrijd werden de prijzen, aangeboden door Spar Jelmer Terpstra, uitgereikt en werden de winnaars in de kransen gezet.
 
 2e prijs Heren A-klasse: Wiebe Wiersma, Sake Swart en Sietze Wiersma1e prijs Heren A-klasse: Jan Jelle Jongsma (koning) en Dennis Dijkstra

 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma