Clublied
 
         
 
   
   
   
   
 
Bij subtropische temperaturen hield kaatsvereniging Nut en Nocht op maandag 27 juni haar tweede ledenpartij voor de jeugd. Er werd ditmaal gekaatst in vijf categorieën en bij iedere klasse stonden er vier parturen in het veld. Sponsor van deze partij was De Zwart Schildersbedrijf B.V. te Damwâld.
Bij de kabouters ging de tweede prijs met achttien eersten naar Baukje Kramer en Renneke Douma. Door alle drie wedstrijden te winnen was de eerste prijs voor Tiete Schregardus en Ryanne Wytske Hofstra.
Bij de welpen was het verschil tussen de nummers twee, drie en vier maar drie eersten. Met veertien eersten wonnen Oane Kramer, Lars Hoekstra en Bram Weidenaar uiteindelijk de tweede prijs. Door alle drie wedstrijden te winnen en met maar liefst zeven eersten meer dan de nummer twee was de eerste prijs voor Johanne de Jong, Silvia Herrema en Jelmer de Vries.
Bij de pupillen was het verschil tussen de nummer één en twee maar drie eersten. Met achttien eersten was de tweede prijs voor Anne Jelmer Hellinga en Hendrik Kroes. Na drie maal winst waren de kransen ditmaal voor het partuur van Jelmer van der Ploeg, Baukje Hoekstra en Amanda Herrema.
Bij de schooljeugd waren de tweetallen ditmaal in het voordeel. Met drie eersten minder dan de eerste prijswinnaars was de tweede prijs was voor het duo Hidde Zeinstra en Sabine Dijkstra. De eerste prijs werd gewonnen door Arjen Venema en Evely Bloem.
De jongens/meisjes trakteerden het publiek op een zinderende finale die eindigde met ‘alles aan de hang’. Op deze stand sloeg Hendrik Hamersma formidabel op waardoor de tweede prijs ging naar Berry Sjoerdstra en Bart Noordhuis en de kransen gewonnen werden door Hendrik Hamersma en Berber Swart.


4e prijs Kabouters3e prijs Kabouters2e prijs Kabouters1e prijs Kabouters

2e prijs Welpen1e prijs Welpen

2e prijs Pupillen1e prijs Pupillen2e prijs Schooljongens/-meisjes1e prijs Schooljongens/-meisjes2e prijs Jongens/meisjes1e prijs Jongens/Meisjes
 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma