Clublied
 
         
 
   
   
   
   
 
Grote opkomst bij ouder-kind partij in Damwâld
Afgelopen woensdagavond organiseerde de kaatsvereniging Nut en Nocht een ouder-kindpartij. Maar liefst 28 parturen kaatsten onder ideale weersomstandigheden om de kransen en de prachtige prijzen van Brood- en Banketbakkerij Van Eck.
Bij de loting was zoveel mogelijk rekening gehouden met het niveau en de kaatservaring van de deelnemers. Er werd in drie categorieën gespeeld.
In de A-klasse kaatsten 4 parturen in competitieverband. Het partuur van Sabine en vader Jan Dijkstra kaatste zich in de kransen. Met drie overwinningen ging de eerste prijs naar Driezum. De eerste omloop tegen Jelmer en Sjoerd van der Ploeg bleek later de beslissende partij te zijn. De parturen waren aan elkaar gewaagd en even leek het er op dat alles aan de hang zou komen. Maar Sabine en Jan hadden de langste adem – of de sterkste zenuwen – en uiteindelijk werd de partij in hun voordeel beslist. Jelmer en Sjoerd wonnen wel de beide andere partijen en zij werden met 19 eersten de premiewinnaars.
Ook in de B-klasse stonden 4 parturen op de lijst. De eerste prijs ging naar Niek en Lucie Boelens. Met grote overmacht wonnen ze met slechts 3 tegeneersten alle drie partijen. De premie ging naar Anne Jelmer Hellinga en Marleen Koster. Dit tweetal kaatste zeker niet onfortuinlijk en won ook twee wedstrijden, maar Niek en Lucie waren net een maatje te groot en de partij tegen dit duo werd dan ook verloren.
Bij de C-klasse streden 20 parturen om de prijzen. De parturen waren opgedeeld  in vijf blokjes van vier  en in ieder blokje werd in competitieverband gekaatst. Zo kon het gebeuren dat er maar liefst 4 parturen met maximale winst waren. De tegeneersten en -punten waren dus bepalend voor de uitslag. Uiteindelijk ging de eerste prijs naar Lars en Hille Hoekstra. Slechts 3 tegeneersten kregen zij te verwerken. De premiewas voor Hein en Jellie van der Meulen. Zij hadden 7 tegeneersten. Ook het partuur van Stefan en Jelle Hoekstra had 7 tegeneersten, maar zij hadden meer tegenpunten. De vierde prijs was voor Gerrie Anne Ros en Sjoukje Kooistra, Zij hadden in de drie partijen de zwaarste dobber, want twee maal werd de strijd pas op 5-5 beslist en eenmaal ging het ietsje gemakkelijker en werd de partij op 5-3 beslist.
Bij de strijd om de prijzen vijf t/m zeven was het hetzelfde verhaal. De deelnemers hadden eenzelfde aantal eersten, nl. 18, en ook hier moesten de tegeneersten uitkomst bieden. Thirza Hellinga en Patrick de Ruiter konden na afloop de vijfde prijs in ontvangst nemen, Offe Durk Wesselius en Wieger van der Bij de zesde en Wilmer en Feye Feenstra de zevende.
Na afloop reikte Henk Kemper de prijzen uit en kon Nut en Nocht terugkijken op een prachtige, sportieve kaatsavond. 




 
 















 











7e prijs C-klasse: Wilmer en Feye Feenstra



6e prijs C-klasse: Offe Durk Wesselius en Wieger van der Bij



5e prijs C-klasse: Patrick de Ruiter en Thirza Hellinga



4e prijs C-klasse: Gerrie Anna Ros en Sjoukje Kooistra



3e prijs C-klasse: Stefan en Jelle Hoekstra



2e prijs C-klasse: Hein en Jellie van der Meulen



1e prijs C-klasse: Lars en Hille Hoekstra





2e prijs B-klasse: Anne Jelmer Hellinga en Marleen Koster



1e prijs B-klasse: Niek en Lucie Boelens



2e prijs A-klasse: Jelmer en Sjoerd van der Ploeg


 
1e prijs A-klasse: Sabine en Jan Dijkstra
 
 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma