Clublied
 
         
 
   
   
   
   
 
Nut en Nocht driemaal in de kransen
Op zaterdag 16 juli organiseerde kaatsvereniging Nut en Nocht uit Damwâld haar traditionale federatiepartij voor afdelingen. Over de opkomst had Nut en Nocht geen klagen, want in totaal stonden er 23 parturen op de lijst. Jammer was dat de parturen overwegend uit de omliggende dorpen kwamen en dat verenigingen als Lekkum, Trynwâlden en Tytsjerk niet vertegenwoordigd waren.  Er werd in drie klassen gekaatst: A-, B- klasse en dames.

Bij de dames was het partuur van Damwâld, bestaande uit Sjoukje Kooistra, Baukje Hellinga en Anna de Jong het sterkst. Met nummer zeven op de lijst hadden ze in de eerste omloop een staand nummer. Ze startten hun weg naar de dagzege tegen het partuur van Tsjikke Bijlsma, Tineke Damstra en Christina Heins. Van de dames van Driezum werd de nodige tegenstand verwacht, maar het echte vuurwerk bleef uit. De dames kregen slechts één eerst. Met deze vrij gemakkelijke overwinning waren de Damwâldster meteen de eerste finalist. De andere finalist moest uit de partij tussen Broeksterwâld met Thea en Ina van der Lei en Froukje Boom en Driezum 3 met de gezusters Bouius komen. Op 5-4 6-6 ging de overwinning naar Janny, Elly en Diny Bouius. De finale begon voor de dames van Damwâld wat stroef. Het eerste kwartier keken ze steeds tegen een achterstand aan. Maar halverwege de partij ging het roer om. De Damwâldster dames kwamen op slag en al gauw werd de achterstand ingelopen en omgezet naar een 5-3 voorsprong. Op 5-3 6-6 miste Baukje  Hellinga met haar eerste opslag het perk, waardoor het 5-4 werd. Op 5-4 6-6 wist het perk van Driezum een kaats bij de middellijn te veroveren en zo werd het toch nog 5 eersten gelijk. In het laatste eerst liet Damwâld niet met zich sollen en op 5-5 6-2 haalden ze de eerste federatiebeker voor de organiserende club binnen.  
De eerste prijs in de verliezersronde ging naar Akkelien Postma, Dyonda Spiegelaar en Jetty Elzinga van Driezum 2.

In de B-klasse stonden 10 parturen op de lijst. De finale ging tussen de parturen Damwâld 3 en Damwâld  1. Damwâld 3 met Gerrie Wiersma, Bas Zeinstra en Sake Swart had in de eerste omloop op 5-3 6-0 met Roelof van der Veen, Herman Annema en Jasper van der Veen van Driezum afgerekend. In de tweede omloop werd het nog wel even spannend toen Sikke Dantuma, Henk Deelstra en Fokke Meierink een offensief inzetten en het de Damwâldsters nog even moeilijk maakten. Op 5-4 6-4 moesten ze echter capituleren. Met een staand nummer op de derde lijst bereikten de mannen van Damwâld 3 de finale.
Damwâld 1 won met 5-3 6-2 vrij gemakkelijk van Bennie Bloem, Jouke Sjoerdstra en Berry Sjoerdstra van Broeksterwâld 1. Na een staand nummer op de tweede lijst  werd in de derde omloop eveneens met 5-3 6-2 gewonnen, ditmaal van Driezum 1 met Pieter Ele Kuitert, Pieter Meindertsma en Durk Wiersma. In de finale bleek het partuur van Damwâld 3 over de beste wapens te beschikken. Gerrie Wiersma bleek nog steeds over een prima voorbest opslag te beschikken, ook al werd het perk zo nu en dan gemist en het perk van Bas Zeinstra en Sake Swart sloeg prima van zich af. Freerk Peterson, Sjoerd van der Ploeg en Tjalling Kooistra konden niet tegen het degelijk kaatsende partuur op en op
 5-2 6-6 gingen de kransen naar Damwâld 3.
De finale in de verliezersronde ging tussen de parturen van Driezum 2 (Roelof van der Veen, Herman Annema en Jasper van der Veen) en Broeksterwâld 1 (Bennie Bloem, Jouke Sjoerdstra en Berry Sjoerdstra). Roelof van der Veen c.s. namen na hun verlies in de eerste omloop revanche. De mannen kaatsten degelijk en wisten in de finale met 5-2 6-4 van Broeksterwâld 1 te winnen.

De A-klasse kaatste in twee poules van 3 parturen. Winnaars van poule 1 werden Freerk Haisma, Berend Visser en Arjen Soepboer an Broeksterwâld. Om poulewinnaar te worden moest een lastig traject worden afgelegd. De tegenstanders van Driezum 3 en Hurdegaryp boden aanzienlijk tegenstand en beide partijen werden pas in het laatste eerst beslist.
De winnaars van poule 2, Damwâld met Erwin de Roo, Teade Weidenaar en Jan Jelle Jongsma, kaatsten zich vrij gemakkelijk in de finale. Beide partijen werden op een stand van 5-0 beslist en hiermee dwongen ze het nodige respect af. In de finale was het niet veel anders gesteld. Op en uit waren ze meer dan een maat te groot voor Broeksterwâld en op 5-1 6-6 was het voor de derde keer een Damwâldster partuur dat er met de eerste prijs vandoor ging.
De derde prijs in de A-klasse was voor Hurdegaryp met Joop van Borkulo, Stefan Jeurink en Jan Hemrica.
Na afloop van de partij reikte voorzitter Henk Kemper de prijzen, aangeboden door Bouwgroep Dijkstra-Draisma, uit.

Uitslagen:
Dames:
Winnaarsronde:
 1. Damwâld 2: Sjoukje Kooistra, Baukje Hellinga en Anna de Jong
 2. Driezum 3: Janny Bouius, Elly Bouius en Diny Bouius
Verliezersronde:
 1. Driezum 2: Akkelien Postma, Dyonda Spiegelaar en Jettie Elzinga
B-klasse
Winnaarsronde:
 1. Damwâld 3: Gerrie Wiersma, Bas Zeinstra en Sake Swart
 2. Damwâld 1: Freerk Peterson, Sjoerd van der Ploeg en Tjalling Kooistra
 3. Driezum 1: Pieter Ele Kuitert, Pieter Meindertsma en Durk Wiersma
Verliezersronde:
 1. Driezum 2: Roelof van der Veen, Herman Annema en Jasper van der Veen
 2. Broeksterwâld 1: Bennie Bloem, Jouke Sjoerdstra en Berry Sjoerdstra
A-klasse
 1. Damwâld: Erwin de Roo, Teade Weidenaar en Jan Jelle Jongsma
 2. Broeksterwâld: Freerk Haisma, Berend Visser en Arjen Soepboer
 3. Hurdegaryp: Joop van Borkulo, Stefan Jeurink en Jan Hemrica


En hier ging het om ..................................................


 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma