Clublied
 
         
 
   
   
   
   
 
En it fjild kleure blau ……………………………………………
Op 21 juli hield kaatsvereniging Nut en Nocht haar laatste kaatswedstrijd voor de jeugd dit seizoen. Voorafgaand aan deze wedstrijd kregen alle jeugdleden een T-shirt uitgereikt van wedhoudster Hylkema. Reden hiervoor was dat net als vele andere verenigingen in de gemeente Dantumadiel ook de kaatsvereniging Nut en Nocht deelneemt aan de actie ‘Zeg Nope tegen Drank & Dope’. Met deze actie wil de gemeente de jeugd bewust maken van de gevolgen van drank en drugs en voorkomen dat minderjarigen dit  gebruiken in sportaccommodaties. 

Na het uitreiken van de T-shirts en het maken van een groepsfoto werd er ook direct gekaatst in deze T-shirts.Bij de kabouters waren er twee deelnemers die na vier maal te hebben gekaatst allebei op hetzelfde aantal eersten uitkwamen. Tijdens het uitrekenen van het aantal eersten tegen werd duidelijk dat ook deze gelijk waren omdat ze alle vier wedstrijden bij elkaar in hetzelfde partuur hadden gezeten. Dus ditmaal ging de eerste prijs naar twee deelnemers, namelijk Baukje Kramer en Renneke Douma.5e prijs kabouters: Thirza Hoekstra4e prijs kabouters: Jannie Douma3e prijs kabouters: Irda Hofstra2e prijs kabouters: Tiete Schregardus1e prijs kabouters: Renneke Douma en Baukje Kramer

De welpen speelden met vier parturen een hele competitie. Met zeventien eersten ging de tweede prijs naar het partuur van Johanna de Jong, Wilmer Feenstra en Floris van Seijen. Door driemaal te winnen waren de kransen ditmaal voor het tweetal Thirza Hellinga en Jacob Schregardus.2e prijs welpen: Floris van Seijen, Wilmer Feenstra en Johanna de Jong1e prijs welpen: Jacob Schregardus en Thirza Hellinga

Bij de pupillen waren er zes parturen en werd er gespeeld in twee poules. De derde prijs ging op een stand van vijf eersten en zes gelijk naar het partuur van Jorn Hoekstra, Baukje Hoekstra en Margriet Tjeerdema. De tweede prijs was voor Amanda Herrema en Hendrik Kroes. Na alles met dikke cijfers te hebben gewonnen was de eerste prijs voor het partuur van Anne Jelmer Hellinga, Silvia Herrema en Jantsje Kroes.3e prijs pupillen: Baukje Hoekstra, Jorn Hoekstra en Margriet Tjeerdema2e prijs pupillen: Hendrik Kroes en Amanda Herrema1e prijs pupillen: Silvia Herrema, Anne Jelmer Hellinga en Jantsje Kroes

Met vier parturen werd er bij de schooljeugd een hele competitie gespeeld. Het verschil tussen de nummer één en twee was hier maar twee eersten. Met negentien eersten ging de tweede prijs naar Douwe Kooistra en Niek Boelens. Door alles te winnen en dus eenentwintig eersten te behalen  waren de kransen ditmaal voor Hidde Zeinstra en Lianne Dijkstra.2e prijs schooljeugd: Niek Boelens en Douwe Kooistra1e prijs schooljeugd: Lianne Dijkstra en Hidde Zeinstra

Bij de jeugd ging de tweede prijs met veertien eersten, één eerst meer dan de nummer drie, naar Jontsje Holwerda. Met eenentwintig eersten was de eerste prijs voor Berry Sjoerdstra.2e prijs jeugd: Jontsje Holwerda1e prijs jeugd: Berry Sjoerdstra
Na afloop van de partij werden ook de prijzen van het competitiekaatsen uitgereikt:
Uitslagen:
Kabouters:
 1. Baukje Kramer
 2. Tiete Schregardus
 3. Thirza Hoekstra
 4. Ryanne Wytske Hofstra
 5. Renneke Douma
 6. Jannie Douma
 7. Irda Hofstra
 8. Offe Durk Wesselius
Welpen:
 1. Johanna de Jong
 2. Wilmer Feenstra
 3. Jacob Schregardus
 4. Nienke Swart
Pupillen:
 1. Hein van der Meulen
 2. Jantsje Kroes
 3. Hendrik Kroes
 4. Jorn Hoekstra
Schooljeugd:
 1. Arjen Venema
 2. Anneke van der Meulen
 3. Evely Bloem


 
 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma