Clublied
 
         
 
   
   
   
   
 
De TC had voor deze dag vijf A-parturen geselecteerd.Er werd in competitieverband gekaatst en ieder partuur moest dus 4 partijen kaatsen. Het werd voor de jongens een lange dag. Om half vijf bleek het partuur van Mark Jan IJkema, Kevin Jordi Hiemstra en Wiebe Dijkstra oppermachtig. Het drietal won alle partijen en daarmee de eerste prijs. De premie was voor het partuur van Dirjan Bouma, Wout Zijlstra en Ruben Eijzenga.

In de B-klasse (met herkansing) streden zestien drietallen streden om de eer en de kransen. De eerste prijs was voor het partuur van Edwin Miedema, Ids Poelstra en Boele Terpstra. In de finale versloegen zij met 5-4 6-4 het partuur van Rense Sijbesma, Wander Meijer en Mente de Boer. Derde prijzen waren er voor Jouke Dotinga, Jan Braaksma en Gerke v.d. Werff en Pieter van der Ploeg, Gerard v.d. Beek en Jesse Tjoelker.
De eerste prijs in de herkansing ging naar het partuur van Hattum Smit, Johannes v.d. Meer en Jesper Bokma. De premie was voor Robert Broeders, Sjaak Bakker en Hidde Zeinstra.Prijsuitreiking B-klasse met herkansing:

2e prijs Herkansing: Robert Broeders, Sjaak Bakker en Hidde Zeinstra1e prijs Herkansing: Hattum Smit, Johannes v.d. Meer en Jesper Bokma3e prijs: Pieter v.d. Ploeg, Gerard v.d. Beek en Jesse Tjoelker3e prijs: Jouke Dotinga, Jari Braaksma en Gerke v.d. Werff2e prijs: Rense Sijbesma, Wander Meijer en Mente de Boer1e prijs Edwin Miedema, Ids Poelstra en Boele Terpstra

Prijsuitreiking A-klasse:

2e prijs: Dirjan Bouma, Wout Zijlstra en Ruben Eijzenga1e prijs: Mark Jan IJkema, Kevin Jordi Hiemstra en Wiebe DijkstraEn de kikker van Yde van Kammen ...........................................


 
 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma