Clublied
 
         
 
   
   
   
   
 
KNKB Jongens d.e.l. A- en B-klasse met herkansing
De TC had vier A-parturen geselecteerd. Wegens ziekte van Christian de Haan uit Franeker werd Wierd Baarda, die de eerste omloop in de B-klasse had verloren aan het tweetal Jelle Scharringa uit Wjelsryp en Willem Heeringa uit Tzummarum toegevoegd.
De A-klasse kaatste in competitieverband. Na twee omlopen hadden zowel Hendrik Bouwhuis, Allard Hoekstra en Jelle Attema als Jelle Scharringa, Willem Heringa en Wierd Baarda 14 eersten bij elkaar gekaatst. Uit de laatste partij moesten de winnaars komen en de kransen gingen met een overwinning van 5-4 6-2 naar Jelle Scharringa, Willem Heeringa en Wierd Baarda.2e prijs A-klasse

1e prijs A-klasse

In de B-klasse stonden 12 parturen op de lijst. Partuur 12 was onvolledig en er moest dus worden bijgeloot. De finale in de herkansing werd gespeeld tussen Arjen van der Zee, Jerom Albartus Meinen en Willem Siebe Hilverda en Jorrit Joustra, Pytrik van Rosendal en René Bosma. De laatste slag viel met een stand van 5-4 6-0 aan de telegraaf. De prijs was voor Jorrit, Pytrik en René, de premie voor Arjen, Jerom Albartus en Willem Siebe.
In de winnaarsronde waren drie prijzen te winnen. De eerste prijs werd gewonnen door Sander Kingma, Emiel Wijma en de bijgelote Patrick Nauta. Zij wonnen in de finale met 5-3 6-2 van Sieb Driessen, Hesling Seepma en Tjitte Folkertsma. De derde prijs was voor Erwin Zijlstra, Jacob van der Bos en Pieter de Vries.2e prijs B-klasse herkansing1e prijs B-klasse herkansing3e prijs B-klasse2e prijs B-klasse1e prijs B-klasse


Deze dag begon met veldinspectie van ...........................de kaatsconsuls ????Scheidsrechter Lolke Bierma en clubscheidsrechter Henk Peterson
leidden de partijen in goede banen.Ze werden ondersteund door "blokje rinners" Johanna de Jong en Stefan
HoekstraSfeerimpressie op en rond het veld:
 
 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma