Clublied
 
         
 
   
   
   
   
 Voorzitter Henk Kemper reikt voor de laatste keer in het seizoen de prijzen
uit

2e prijs dames: Jontsje Holwerda, Diny Bouius en Thea Hoekstra1e prijs dames: Froukje Boom, Baukje Hellinga en Jacqueline Jongsma2e prijs Verliezersronde heren: Feye Wiersma, Wijbe Teakema, Sikke Dantuma1e prijs Verliezersronde heren: Sake Swart, Jan Dijkstra en Tjalling Kooistra3e prijs Winnaarsronde heren: Sipke Kooistra, Dick Zeinstra en Keimpe Dantuma2e prijs Winnaarsronde heren: Barry Sjoerdstra en Jan Jelle Jongsma1e prijs Winnaarsronde heren: Sytze Wiersma, Pieter Bergsma en
Tjibbe van der Veer

 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma