Clublied
 
         
 
   
   
   
   
 

Agenda 2011

Mei


Vrijdag 06 mei Driezum Federatie Jeugd 17.30 uur
Zaterdag 07 mei Broeksterwâld Ledenpartij 13.00 uur
Vrijdag 13 mei Broeksterwâld Federatie Jeugd 17.30 uur
Zaterdag 14 mei Hurdegaryp Federatie Senioren 12.00 uur
Woensdag 18 mei 1e jeugdledenpartij 17.30 uur
Sponsor: Stucadoorsbedrijf Kramer, Damwoude
Vrijdag 20 mei Trynwâlden Federatie Jeugd 17.30 uur
Zaterdag 21 mei Damwâld Ledenpartij 13.00 uur
Sponsors: Hubo Dijkstra Damwâld
                Keurslagerij Bauke Talsma Dokkum Damwâld
Vrijdag 27 mei Damwâld Federatie Jeugd 17.30 uur
Sponsor: Rabobank Noord-Oost Friesland, Damwâld
Zaterdag  28 mei Broeksterwâld KNKB Afd. Comp. Schooljongens 10.00 uur
Zondag 29 mei Damwâld Tjalling Kooistrapartij 11.00 uur


Juni

Donderdag  02 juni Damwâld Hemelvaartspartij: partij voor leden 11.00 uur
Sponsor: Noorder Staete Assurantiën, Burgum
Zaterdag 04 juni Broeksterwâld Ledenpartij 13.00 uur
Vrijdag 10 juni Tytsjerk Federatie Jeugd 17.30 uur 
Zaterdag 11 juni Damwâld Koningspartij 13.00 uur: partij voor leden
Sponsor: Spar Jelmer Terpstra, Damwâld
Maandag 13 juni Franeker NK Senioren 09.00 uur
Woensdag 15 juni Damwâld Pearkekeatsen 17.30 uur
B1, B2, B3, tenminste 1 lid, maximaal 32 parturen. Heeft het partuur een B1-maat dan moet in de B1-klasse gekaatst worden.
Sponsor: Autobedrijf Postma, Damwâld
Woensdag 15 juni Drachten Federatie Jeugd Afdelingen 17.30 uur
Vrijdag 17 juni Hurdegaryp Federatie Jeugd 17.30 uur
Zaterdag 18 juni Broeksterwâld Federatie Senioren 13.00 uur
Zondag 19 juni Damwâld KNKB Pupillen Jongens 10.00 uur
d.e.l. A + d.e.l. B/herk.
Sponsor: Multigaz BV, Damwâld
Woensdag 22 juni Driezum Federatiepartij voor Senioren 17.30 uur
A, B, Dames en 45+
Vrijdag 24 juni Broeksterwâld Broersmapartij 17.30 uur
Vrijdag 24 juni Burgum Federatie Jeugd 17.30 uur
Zaterdag 25 juni Damwâld KNKB Dames Hoofdklasse 11.00 uur
Uitnodiging, 8 parturen
Maandag 27 juni 2e jeugdledenpartij 17.00 uur
Sponsor: De Zwart Schildersbedrijf BV, Damwâld

Juli

Vrijdag 01 juli Broeksterwâld Federatie Jeugd – activiteitenavond 17.30 uur
Zaterdag 02 juli Leeuwarden Horecakaatsen  
Zondag 03 juli Damwâld Ledenpartij 13.00 uur
Sponsors: Durk Wesselius, Damwâld
                Bloemen en Planten Hoekstra, Damwâld
Woensdag 06 juli Ouder-kind partij 17.30 uur
Sponsor: Bouwgroep Dijkstra Draisma
Vrijdag 08 juli Buitenpost Federatie Jeugd 17.30 uur
Zaterdag 09 juli Broeksterwâld KNKB Heren Hoofdklasse Vrije Formatie 12.00 uur 
Vrijdag 15 juli Lekkum Federatie Jeugd 17.30 uur
Zaterdag 16 juli Damwâld Federatiepartij voor senioren 10.00 uur 12.00 uur
Afdelingen A, B en dames
Sponsor: Bouwgroep Dijkstra Draisma
Donderdag 21 juli Slotpartij jeugd 17.00 uur
Sponsor: Feenstra Internationaal Transport, Damwâld
Vrijdag 22 juli Broeksterwâld Straatkaatsen 18.00 uur
Zaterdag 23 juli Broeksterwâld  Straatkaatsen 10.00 uur
Zaterdag 30 juli Rinsumageast Knollebollepartij  13.00 uur

Augustus

Woensdag 03 aug. Franeker PC 09.30 uur
Zaterdag 06 aug. Broeksterwâld KNKB Senioren 10.00 uur
Zondag 07 aug. Damwâld KNKB Schooljongens 10.00 uur
d.e.l. A + d.e.l. B/herk.
Sponsor: Boelens Automobielbedrijf, Damwâld
Woensdag 10 aug. Wommels Freule 09.00 uur
Zaterdag 13 aug. Broeksterwâld Ledenpartij 13.00 uur
Zaterdag 20 aug. Damwâld Vakantiepartij + BBQ + muziek 13.00 uur
Sponsor: C1000 Van Der Veen Damwâld
Zaterdag 27 aug. Broeksterwâld ABD-partij 13.00 uur 
Zondag  28 aug. Damwâld KNKB Jongens: d.e.l. A + d.e.l. B/herk. 10.00 uur
Sponsor: Wits Noord Damwâld

September

Zaterdag 03 sept. Driezum Sape Meijerpartij 13.00 uur
Zaterdag 10 sept. Broeksterwâld 40+ en dames 13.00 uur
Zondag 11 sept. Lekkum Federatiepartij voor senioren 11.00 uur 
A + B vrije formatie, 45+ en dames individueel
Zaterdag 17 sept. Buitenpost Zuivelpartij  
Zondag 18 sept. Damwâld Zilveren Sieradenpartij 12.00 uur
Partij voor leden en niet-leden
Sponsor: Schoonheids- en pedicuresalon “Momenti”, Damwâld
Zaterdag 24 sept. Broeksterwâld Slotpartij

Klik hier om de wedstrijdagenda voor senioren te downloaden.
Klik hier om de wedstrijdagenda voor de jeugd te downloaden.

============================================

Opgeven voor donderdagavond 20.00 uur!
(of 2 dagen van te voren) bij
Henk Peterson: tel. 0511-423044 of
Sjoerd Pietersma: 0511-423943 of 06 41 52 45 95


============================================

Opgave Straatkaatsen Broeksterwald:

2 dagen vantevoren voor 18.00 uur bij:
Minne Kooistra 06-29345906,
Tjibbe van der Veer 06-23193584
Arjen Soepboer 06-45840010.


============================================

ALCOHOL / ROKEN / VOETBALSCHOENEN

Het nuttigen van alcoholische dranken ALLEEN toegestaan in de kantine en op het terras.
Bij de jeugdpartijen wordt geen alcohol geschonken.
Bij seniorenpartijen zijn alcoholische dranken vanaf 14.00 uur verkrijgbaar.

In de kantine en in de kleedkamers mag NIET gerookt worden.

Het gebruik van voetbalschoenen op het kaatsveld is NIET toegestaan.

============================================

Zomervakantie: 16 juli t/m 4 september (VO)
Bouwvak: vanaf 30 juli

Telefoonnummer kantine: 06 30 31 90 27

============================================

Training en competitie
Het competitiekaatsen voor jeugdleden start op maandag 9 mei (18.45 uur) en de veldtraining op dinsdag 10 mei voor de pupillen, schooljongens/-meisjes en de selectie en op donderdag 12 mei
voor de welpen en gevorderde jeugd. 

Damestraining
In overleg met de Fjouwer doarpen is besloten om - bij voldoende belangstelling - de damestraining wederom in Damwald te houden en wel op donderdagavond van 19.30-20.30 uur. Deze trainingen beginnen eveneens op donderdag 12 mei.

Oproep: wij willen ons adressenbestand graag uitbreiden met de e-mailadressen van de leden. Bent u in het bezit van e-mail, wilt u uw e-mailadres dan aan ons doorgeven. Dit kan door een mailtje naar nutennocht@hotmail.com te sturen

 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma