Clublied
 
         
 
   
   
   
   
 
Om half negen leek het er op dat scheidsrechter Jenco Sieperda de kaatsvelden zou moeten afkeuren, maar tegen tienen had het drainagesysteem z'n werk gedaan en was het verantwoord om de wedstrijden in de A- en B-klasse te laten plaatsvinden. Dit was een goede keuze, want de weergoden waren ons best goed gezind. Zo nu en dan was er een buitje, maar dat werd door de toeschouwers als een “stowerke” afgedaan.
De eerste omloop werd scheidsrechter Sieperda bijgestaan door clubscheidsrechter Hendrik Jansma. Om twaalf uur nam Henk Peterson deze taak over.
 
In de B-klasse stonden oorspronkelijk 19 parturen op de lijst. Vanwege afmeldingen wegens blessures bleven er 18 parturen over.
De 1e prijs in de winnaarsronde werd gewonnen door Sjaak Bakker en Hielke Beijering, de premie was voor het partuur van Klaas Bosma en Willem van Abbema. De 3e prijs ging naar Jolt Vollema en Gertjan Bootsma.
In de verliezersronde waren eveneens 3 prijzen te verdelen. De spannende finale eindigde met een stand van 5-5 6-2 in het voordeel van Jelle Bram Hoekstra en Lieuwe van der Werff. De premie werd gewonnen door Wesley Bollema en Iwan Potijk en de 3e prijs ging naar partuur 13 Idsert Wijnja en Nanne Rijpstra.

 
Scheidsrechter  Jenco Sieperda en clubscheidsrechter Henk Peterson3e prijs B-klasse Verliezersronde: Idsert Wijnja en Nanne Rijpstra2e prijs B-klasse Verliezersronde: Wesley Bollema en Iwan Potijk1e prijs B-klasse Verliezersronde: Jelle Bram Hoekstra en Lieuwe v.d. Werff3e prijs B-klasse Winnaarsronde: Jolt Vollema en Gertjan Bootsma2e prijs B-klasse Winnaarsronde: Klaas Bosma en Willem van Abbema1e prijs B-klasse Winnaarsronde: Sjaak Bakker en Hielke Beijering

In de A-klasse werd in 2 poules van 4 parturen gekaatst. Met maximale winst uit drie partijen werden Nick Leistra en Habtamu Emke de Hoop de winnaars van poule 1. Zij speelden om prijs en premie tegen de winnaars in poule 2 Lex Potma en Jurre Rinia. Dit partuur behaalde eveneens de maximale winst uit 3 partijen.
De finale eindigde in een 5-3 6-4 overwinning voor het partuur van Lex Potma en Jurre Rinia.
De derde prijs was voor Klaas Pier Folkertsma en Simen Bootsma.  3e prijs A-klasse: Klaas Pier Folkertsma en Simen Bootsma2e prijs A-klasse: Nick Leistra en Habtamu Emke de Hoop1e prijs A-klasse: Lex Potma en Jurre Rinia
 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma