Clublied
 
         
 
   
   
   
   
 

Op 7 oktober organiseerde Nut en Nocht haar laatste kaatspartij van het seizoen 2012. Het feit dat er 14 parturen op de lijst stonden, doet vermoeden dat de kaatsers/sters nog eenmaal wilden genieten van het mooie keatsspultsje. Bijzonder was ook dat we een aantal heren en dames van "oare kant Ljouwert" konden begroeten.









Na een mooie kaatsdag reikte voorzitter Henk Kemper de prijzen, mede mogelijk gemaakt door Schoonheids- en Pedicuresalon "Momenti", Damwâld uit.



2e prijs Dames:Sjoukje Kooistra, Sabine Dijkstra en Saakje Baarda



1e prijs Dames: Nynke Deelstra, Joukje Salverda  en Froukje Boom



2e prijs verliezersronde Heren: Henry Meijer, Peter de Jong en Dennis Dijkstra



1e prijs verliezersronde Heren: Wiebe Wiersma, Berry Sjoerdstra en Berend Visser



3e prijs Winnaarsronde Heren: Wiebe Teakema, Wouter van der Meer en Harm Bouma
(ontbreekt op de foto)



2e prijs Winnaarsronde Heren: Jan Dijkstra, Keimpe Dantuma en Pieter Sjoerdstra



1e prijs Winnaarsronde: Henk Peterson, Hans Diekmann en Jan Jelle Jongsma



 

 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma