Clublied
 
         
 
   
   
   
   
 
Wedstrijdagenda 2013 Senioren en Jeugd


Dag Datum Plaats Soort Partij Aanvang
         
Zaterdag 04 mei Broeksterwâld Ledenpartij 13.00 uur
Donderdag 09 mei Damwâld

Hemelvaartspartij voor leden
Sponsor: Noorder Staete Assurantiën, Burgum

13.00 uur
Vrijdag 10 mei Burgum Federatie jeugdpartij 17.30 uur
Vrijdag 17 mei Driezum Federatie jeugdpartij en junioren 17.30 uur
Zaterdag 18 mei Damwâld Koningspartij voor leden
Sponsors Spar Jelmer Terpstra Damwâld en Schildersbedrijf De Zwart bv Damwâld
13.00 uur
Woensdag 22 mei Damwâld 1e jeugdpartij
Sponsor: Stucadoorsbedrijf Kramer, Damwâld
17.30 uur
Vrijdag 24 mei Trynwâlden Federatie jeugdpartij 17.30 uur
Vrijdag 31 mei Buitenpost Federatie jeugdpartij 17.30 uur
Zondag 2 juni Damwâld Tjalling Kooistra partij 11.00 uur
Woensdag 5 juni Driezum Federatiepartij Senioren, A B Dames en 40+ 17.30 uur
Vrijdag 7 juni Tytsjerk Federatie jeugdpartij en junioren 17.30 uur
Zaterdag 8 juni Broeksterwâld Koningspartij 13.00 uur
Zondag 9 juni Damwâld KNKB Pupillen Meisjes A en B
Sponsor Multigaz bv Damwâld
10.00 uur
Vrijdag 14 juni Hurdegaryp Federatie jeugdpartij 17.30 uur
Maandag 17 juni Damwâld 2e jeugdpartij: Ouder-kindpartij
Sponsor: Spar Jelmer Terpstra, Damwâld
17.30 uur
Vrijdag 21 juni Broeksterwâld Broersmapartij 17.30 uur
Vrijdag 21 juni Drachten Federatie jeugdpartij en junioren 17.30 uur
Zaterdag 22 juni Damwâld NK Schooljongens Afd.
Sponsors: Bakkerij Van Eck Damwâld,
Bouwgroep Dijkstra Draisma Dokkum/Bolsward,
Hubo Dijkstra Damwâld
10.00 uur
Zondag 23 juni Trynwâlden Federatie voor senioren en junioren 13.00 uur
Vrijdag 28 juni Lekkum Federatie jeugdpartij vrije formatie 17.30 uur
Zaterdag 29 juni Damwâld Federatiepartij voor senioren afdelingen A B en Dames
Sponsor Bouwgroep Dijkstra Draisma Dokkum/Bolsward
12.00 uur
Woensdag 3 juli Damwâld Pearkekeatsen B1 B2 B3 tenminste 1 lid, max 32 parturen. Heeft het partuur een B1 maat, dan moet in de B1 klasse worden gekaatst.
Sponsor: Autobedrijf Postma Damwâld
17.30 uur
Donderdag 4 juli Damwâld 3e jeugdpartij: Slotpartij + uitreiking prijzen competitiekaatsen
Sponsor: Feenstra Internationaal Transport, Damwâld
17.30 uur
Zondag 7 juli Damwâld KNKB Heren 2e klas v.f.
Sponsor: Wits Noord, Dokkum (v/h Damwâld)
11.00 uur
Vrijdag 12 juli Broeksterwâld Straatkaatsen 18.00 uur
Zaterdag 13 juli Broeksterwâld Straatkaatsen 10.00 uur
Zaterdag 20 juli  Rinsumageast Knolle Bolle partij 13.00 uur
Zaterdag 27 juli Damwâld Vakantiepartij voor leden en niet-leden
Sponsor: Keurslagerij Bauke Talsma Dokkum Damwâld
13.00 uur
Woensdag 31 juli Franeker PC 9.00 uur
Woensdag 7 aug. Wommels Freule 9.00 uur
Zondag 11 aug. Damwâld Ledenpartij
Sponsor: Bloemen en Planten Hoekstra Damwâld
13.00 uur
Zaterdag 17 aug. Broeksterwâld KNKB Heren Hoofdklasse d.e.l. 12.00 uur
Zondag 18 aug. Damwâld KNKB Jongens A en B
Sponsor: Boelens Autobedrijf Damwâld
10.00 uur
Woensdag 21 aug. Weidum Dames PC  
Vrijdag 23 aug. Damwâld Federatie jeugdpartij
Sponsor: Rabobank Noordoost Friesland Damwâld
17.00 uur
Zaterdag 24 aug. Damwâld Ledenpartij
Sponsor: Slagerij Wiebe v.d. Zwaag Broeksterwâld en C1000 van der Veen Damwâld
13.00 uur
Zaterdag 24 aug. Broeksterwâld KNKB Schoolmeisjes 10.00 uur
Vrijdag 30 aug. Broeksterwâld Federatie jeugdpartij en junioren 17.30 uur
Zaterdag 31 aug. Driezum Sape Meijerpartij 13.00 uur
Zaterdag 7 sept. Broeksterwâld ABD-partij vrije formatie 13.00 uur
Zaterdag 14 sept. Broeksterwâld 40+ en dames 13.00 uur
Zondag 15 sept. Lekkum Federatiepartij voor senioren A B Dames vrije formatie 45+ losse opgave  
Zaterdag 21 sept. Buitenpost Zuivelpartij  
Zondag 22 sept. Damwâld Zilverensieradenpartij voor leden en niet leden
Sponsor: Schoonheids- en Pedicuresalon Momenti Damwâld
13.00 uur
Zaterdag 28 sept. Broeksterwâld Slotpartij 13.00 uur
      Vuurwerkpartij  
         


Opgave Senioren:
Opgeven vóór donderdagavond 20.00 uur ( of 2 dagen van te voren) bij
Henk Peterson 0511-423044 of Freerk Peterson 0511-423986.

Opgave Jeugd:
Opgeven voor ledenwedstrijden tot 2 dagen voorafgaande aan de wedstrijd tot 19.00 uur.
Opgeven voor federatiewedstrijden kan tot de woensdag ervoor tot 19.00 uur.
Via email: nutennocht@hotmail.com

Zomervakantie: 6 juli t/m 25 augustus (VO).
Bouwvak: vanaf 22 juli t/m 11 augustus 2013.

Kantine te bereiken via Greetje Wiersma 06 1330 4185.

Jeugdtrainingen:
Competitiekaatsen voor de jeugdleden start op maandag 13 mei (18.45 uur)
Alle veldtrainingen worden gehouden op dinsdagavond en beginnen op 14 mei.
(School)jongens-/meisjes 16.45 - 17.45 uur o.l.v. Sjouke Hellinga.
Talenten 4 dorpen 17.45 - 18.45 uur o.l.v. Sjouke Hellinga.
Pupillen 17.00 - 18.00 uur o.l.v. Amarins Hilverda.
Welpen 18.00 - 18.45 uur o.l.v. Koos Deinum en Amarins Hilverda.
Dames 19.00 - 20.00 uur o.l.v. Koos Deinum.

Data jeugdtrainingen 
In verband met te weinig deelname is er - net als voorgaand jaar - geen training voor de categorie jongens/meisjes. De meiden die voor deze training in aanmerking zouden komen, nodigen wij uit om deel te nemen aan de damestraining. Als je hieraan wilt deelnemen, stuur dan vóór dinsdag 1 mei een email naar nutennocht@hotmail.com.

Jeugdcompetitiekaatsen
Het competitiekaatsen voor de jeugd gaat op maandag 14 mei van start (18.45 uur).

Huishoudelijke mededelingen:
Alcoholische dranken bij seniorenpartijen zijn vanaf 14.00 uur verkrijgbaar. Het nuttigen ervan is alleen toegestaan in de kantine en op het terras.
Bij jeugdpartijen wordt geen alcohol geschonken. In de kantine en in de kleedkamers mag niet gerookt worden.
Het gebruik van voetbalschoenen op het kaatsveld is niet toegestaan.

Nut en Nocht steunt de actie "Zeg Nope tegen Drank en Dope".

Oproep:
Wij willen ons adressenbestand graag uitbreiden met de e-mailadressen van de leden. Ben je in het bezit van e-mail en heb je je e-mailadres nog niet aan ons doorgegeven, wil je dat dan doen door een mailtje naar nutennocht@hotmail.com te sturen.

Hoofdsponsor: Bouwgroep Dijkstra Draisma Dokkum/Bolsward.
Co-sponsors: Autobedrijf Postma Damwâld.
Spar Jelmer Terpstra, Mûnewei 15-17 Damwâld.

Wij bedanken de Stichting tot Bevordering van Sociale en Culturele Belangen in Damwoude e.o. voor de financiële bijdrage.

Wedstrijdagenda Senioren en Jeugd 2013 (pdf).
Download: rechtsklik op de link en "Opslaan als ..." op de eigen computer.

 
Dijkstra Draisma  
     
  C1000  
     
  Noorder Staete  
     
  Autobedrijf Postma  
     
   
         
Links Contact Jeugd Dames Heren Bestuur Home Vrijwilligers Historie Gastenboek Agenda Nieuws Bouwbedrijf J. Reitsma Rabobank NoordoostFriesland Autobedrijf Boelens Frisia Bergum Feenstra Transport Momenti Multigaz Wits Groep Super De Boer Juwelier Kramer De Frijheid Hubo Keurslager Talsma